EU vil gjøre det vanskeligere å få innvilget patent på programvare

Det skal bli vanskeligere å få innvilget patent på programvare, mener EU-kommisjonen som onsdag la frem en ny innstilling til spørsmålet. EU venter at forslaget vil møte massive protester fra USA.

Det skal bli vanskeligere å få innvilget patent på programvare, mener EU-kommisjonen som onsdag la frem en ny innstilling til spørsmålet. EU venter at forslaget vil møte massive protester fra USA.

Forslaget, som vil standardisere en rekke nye patentregler for de 15 medlemslandene, krever blant annet at programvare må inneholde helt nye ideer for å kvalifisere til patentbeskyttelse. I tillegg vil patent kun regnes som gyldig i det programvaren lastes inn i en maskin eller et operativsystem, ikke hvis det bare "blir liggende på hylla".

EU-kommisjonær og en av forslagsstillerne, Frits Bolkestein, sier til news.com (Cnet) at patentforslaget skiller seg fra den amerikanske framgangsmåten på vesentlige punkter. I USA tillater man patenter på programvare uavhengig av maskinplattform og det stilles heller ikke absolutte krav til ny-innovasjon. Bolkenstein mener USAs patentpolitikk ikke lenger gangbar, blant annet fordi den innebærer at det kan innvilges patent på forretningsmodeller.

- Det må kunne stilles krav til nyskaping, det må ha nyhetens interesse, noe som slett ikke er åpenbart for alle som jobber med patentspørsmål i dag, mener EU-kommisjonæren.

Han tar likevel avstand fra de som mener at programvare i prinsippet bør være åpent tilgengelig, med lite eller ingen beskyttelse. - Kommisjonen har etter evne forsøkt å manøvrere mellom de to ytterpunktene, sier Bolkenstein.

Kommisjonens forslag vil altså ikke lage et fristed for programvarepirater, og det understrekes at programvare som overføres over Internett, eller publiseres, fortsatt vil være beskyttet av copyright-bestemmelsene.

Et innvilget patent gir absolutt enerett på oppfinnelsen over et tidsvindu på 20 år, der eieren kan utnytte oppfinnelsen kommersielt. Copyright gir noe mindre beskyttelse, men varer vesentlig lenger.

Patentutspillet ventes å ville bli møtt med endrings- og tilleggsforslag før det eventuelt kan få den nødvendige tilslutning fra EU-parlamentet og medlemsstatene.

- Dette er bare starten på debatten. Det vil helt sikkert komme mange innspill til saken, men hvilken vei det går til slutt er vanskelig å spå, sier politisk rådgiver Thomas Tindemans i advokatfirmaet White & Case i Brüssel til nyhetsbyrået Reuters.

Tindemans er imidlertid helt sikker på at amerikansk programvareindustri vil sette igang massiv lobby-virksomhet for at Europa skal etablere et høyere beskyttelsesnivå, helst på linje med patentreglene som gjelder i USA. Advokatbyrået uttrykker samtidig forståelse for EUs skepsis til amerikansk regelverk, spesielt etter at Amazon.com ble gitt patent på sitt "ett-klikks" online-kjøpesystem, et patent som kritikere mener er gitt til en forretningsmodell, ikke en teknologisk innovasjon.

Antipiratjegerne i Business Software Alliance (BSA), der blant andre Microsoft er en betydelig bidragsyter, uttrykker skepsis til EU-forslaget.

- Det var ikke dette vi ønsket å se, nei, sier BSAs Francisco Mingorance, som mener forslaget i betydelig grad vil øke programvareselskapenes kostnader knyttet til beskyttelse av åndsverk.

Til toppen