EU vil granske fusjonen nærmere

Det blir ingen fusjon mellom Telenor og Telia før til høsten, når EU-kommisjonen nå har bestemt at fusjonen skal granskes nærmere. Dette utsetter fusjonen med tre til fire måneder.

Det blir ingen fusjon mellom Telenor og Telia før til høsten, når EU-kommisjonen nå har bestemt at fusjonen skal granskes nærmere. Dette utsetter fusjonen med tre til fire måneder.

Kommisjonen skriver i sin uttalelse at fusjonen gir brunn til bekymring med hensyn til konkurransen. Kommisjonen krever at fusjonen skjer i tråd med EUs konkurranseregler, og for å få det til trenger kommisjonen ytterligere tid..

Det største problemet for kommisjonen er distribusjon av kringkasting over kabel. I Sverige er Telia den dominerende kabelaktøren, med vel 1,3 millioner kunder, mens Telenor Avidi i Norge er nest største aktør med vel 280.000 kunder.

Kommisjonen skriver at Telenor og Telia har identifidert sju ulike markeder der selskapenes forretningsvirksomhet til sammen gir potensielle konkurransemessige problem. Disse områdene inkluderer ordinær fasttelefoni, datakom, internett-aksess og mobiltelefoni.

Kommisjonen skriver at de to selskapene har tilbudt seg å selge unna deler av virksomheten, blant annet overlappende virksomheter i Norge og Sverige.

Med dagens beslutning har kommisjonen maksimalt fire måneder på seg til å komme fram til en beslutning.

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen sier at det er skuffende at kommisjonen velger å forlenge analysen av sammenslåingen mellom Telenor og Telia.

- Men vi har hele tiden vært klar over at mange større fusjoner har gått til en grundigere behandling av EU. Dette er en stor sammenslåing, og den første i sitt slag i EU.

- Vi er overbevist om at kommisjonen vil se fordelene for forbrukerne ved en sammenslåing mellom Telenor og Telia. En sammenslåing vil ikke virke begrensende på konkurransen. Snarere åpner den for nye aktører i det nordiske markedet, samtidig som det sammenslåtte selskapet kan bidra til økt konkurranse i andre deler av Europa. Forbrukerne i hele Europa vil få glede av at det dannes et nytt, innovativt og konkurranseinnstilt telekomselskap, sier Hermansen i en pressemelding.

Til toppen