EU vil granske storfusjon

EU-kommisjonen er ikke overbevist om at MCIWorldComs kjøp av Sprint er til beste for forbrukerne og varslet mandag fase2-granskning av fusjonen. Denne kan ta opptil fire måneder og er den samme prosessen som ble satt i gang da Telenor og Telia skulle fusjonere i fjor sommer.

EU-kommisjonen er ikke overbevist om at MCIWorldComs kjøp av Sprint er til beste for forbrukerne og varslet mandag fase2-granskning av fusjonen. Denne kan ta opptil fire måneder og er den samme prosessen som ble satt i gang da Telenor og Telia skulle fusjonere i fjor sommer.

Oppkjøpet av Sprint, som før Vodafones oppkjøp av Mannesmann var den klart største fusjonen målt i verdi innenfor telekom ble ikke så enkel som MCIWorldComs toppsjef, Berhand Ebbers kunne håpe på. Han var villig til å betale 127,3 milliarder dollar for Sprint, som blant annet inkluderer en kontrollerende aksjepost i Sprint PCS, som er et av tre noenlunde riksdekkende mobilnett i USA.

The Wall Street Journal skriver at Sprints salg av sin andel i Global One ikke tilfredsstiller kravene om at fusjonen ikke skal hindre konkurransen. Michael Tscherny, som er talsmann for konkurransekommisær Mario Monti, sier at bekymringen er selskapenes dominanse over Internett og andre teletjenester som distribueres over Atlanterhavet.

Dette er svært likt de bekymringene som kommisjonen hadde, da den satte som krav til WorldCom da kjøpet av MCI ble godkjent. Da måtte MCI selge ut sin Internett-virksomhet til Cable & Wireless før fusjonen ble godkjent.

Dette bruker da også konkurrentene til den nye telekjempen som argument for å stykke ut deler av Sprint før fusjonen med MCIWorldCom. Blant annet SBC og AT&T peker på det, og sier at det nye selskapets dominanse som backbone for Internett-trafikk betyr at selskapet er større enn de neste 11 på listen. Fra MCIWorldComs side har en ikke vært villig til å selge noe annet enn deler av Sprint for å få loset fusjonen igjennom.

Til toppen