EU vil ha felles moms

EU-kommisjonen foreslår å innføre standardtakster på moms.

EU-kommisjonen foreslår å innføre standardtakster på moms.

EU-kommisjonen opplyste onsdag i forrige uke at det overfor Ministerrådet foreslår å innføre standardtakster på moms.

Direktivet vil bety en innføring av en maksimalgrense på moms et sted mellom 15 og 25 prosent. Endringen foreslås å gjelde allerede fra 1. januar, skriver Reuters.

Hovedmålet med regelendringen er å unngå for store individuelle momsforskjeller mellom de ulike EU-land. Kommisjonen reiste et tilsvarende forslag for tre år siden, men medlemslandenes ministre avviste da å innføre noen øvre grense, trass enighet om at forskjellene mellom momstakstene ikke måtte bli høyere, skriver den danske næringslivsavisen Børsen.

Luxembourg har i dag den laveste momssatsen i EU på 15 prosent, mens Danmark og Sverige er "verst i klassen" - begge med 25 prosent, ifølge Børsen.

Til toppen