EU vil ha felles musikklisenser for nettet

EU ønsker at musikkindustrien skal lage lisenser for nettmusikk som gjelder i hele EU.

EU ønsker at musikkindustrien skal lage lisenser for nettmusikk som gjelder i hele EU.

Når nye nettmusikktjenester tilsvarende iTunes Music Store eller MSN Music skal etablere seg i Europa, må tjenesten forholde seg til rettighetsorganisasjoner i hvert enkelt land. EUs kommisjonær for det interne markedet, Charlie McCreevy, mener dette hindre full utvikling av de nettbaserte musikktjenestene. Han etterlyser derfor en copyright-lisens som dekker alle de 25 nasjonene i EU. Dette skriver Associated Press.

- En slik lisens vil gjøre det enklere for nye Europa-baserte nettjeneste å ta av, sier McCreevy. Dagens ordning, hvor for eksempel Apple må ha separate lisenser for hvert spor i hvert av landene iTMS tilbys, har ifølge AP ført til at brukerne i noen land tilbys begrensede musikkataloger å velge fra.

Foreløpig nøyer McCreevy med å advare musikkindustrien ved å be den utvikle slike lisenser.

- Jeg vil overvåke situasjonen nøye og, hvis jeg ikke er fornøyd med utviklingen, vil jeg gjøre strengere tiltak, sier han.

Han ser på EU-omfattende musikkrettigheter som et testtilfelle som kan føre til tilsvarende lisenser også for bøker og film.

Til toppen