EU vil ha slutt på fem års klagerett

Nye EU-regler vil korte ned klagefristen dramatisk.

EU vil ha slutt på fem års klagerett

Nye EU-regler vil korte ned klagefristen dramatisk.

Mobiltelefoner har de siste årene toppet klagene hos Forbrukerrådet. EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen), der alle de store mobilprodusentene er medlemmer, har over flere år kjempet for en klagefrist på to år og vist til at dette er vanlig praksis i mange land.

Mobilprodusenter opererer med to års klagefrist på mobilkjøp, men loven sier fem i Norge. Bransjen har valgt å ikke samarbeide med Forbrukerrådet og har laget en egen mobilvettbrosjyre som legges ved alle mobiltelefoner som selges. Der står det ettertrykkelig at klagefristen bare er to år.

Norske forbrukere har fem års klagerett på produkter som mobiltelefoner, playstation og PC-er.

Nå kan et nytt EU-direktiv kutte reklamasjonen fra fem til to år.

Forbrukerrådet frykter at norske forbrukere vil miste viktige rettigheter hvis forslaget gjennomføres. For butikkeiere er det en gavepakke.

Det nye direktivet skal gjelde alle landene, og det blir ingen anledning for norske myndigheter å gi forbrukerne bedre rettigheter enn forbrukerne i EU.

EU ønsker å ha et regelverk for alle som skal selge varer og tjenester til forbrukerne i EU. Dette vil gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å etablere seg i flere land som da bare trenger å sette seg inn i et direktiv og ikke i det nye landets lover.

Håpet er at flere bedrifter vil konkurrere med hverandre på tvers av landegrensene.

Forbrukerrådet frykter at forbrukerrettighetene i Norge vil bli kraftig svekket.

Til toppen