JUSS OG SAMFUNN

EU vil ha slutt på patentkrigene

Samsung og Motorola får en smekk over fingrene.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
30. apr. 2014 - 11:07

Både Samsung og Motorola Mobility ble i går irettesatt av Joaquín Almunia, EU-kommisjonens konkurransekommisær. Begge de to selskapene har fått streng beskjed om at de må slutte å anlegge aggressive patentsøksmål mot rivaler som Apple, vel å merke dersom det dreier seg om standardessensielle patenter. Ifølge Almunia har mer enn 1300 patenter blitt erklært essensielle for andre generasjon (2G) av GSM-standarden, mens UMTS (3G) omfattes av nesten 3000 standardessensielle patenter. Det er ikke mulig å tilby fungerende mobiltelefoner i Europa hvor disse standardene ikke er implementert. Derfor vil det å nekte noen å lisensiere disse patentene være sterkt konkurransehemmende.

Patenteiere som har godttatt at deres patenter omfattes av en slik standard, må forplikte seg til å gi tilgang til teknologien med det som omtales som FRAND-betingelser (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

Det er ikke alltid partene er enige om hva som utgjør FRAND-betingelsene. Dette har ifølge Almunia ført til at noen eiere av standardessensielle patenter har forsøkt å få domstolers medhold i håndhevelsen av salgsforbud av enheter som krenker patentene. Motorola Mobility og Samsung er to eksempler på slike patenteiere.

Almunia sa i går at Motorola har forpliktet seg til å lisensiere standardessesielle patenter knyttet til 2G i henhold til FRAND-betingelser. I en avtale med Apple hadde Apple gått med å la en tysk domstol sette royaltyprisene ved uenighet, en pris Apple skulle betale.

Men Motorola skal ha fortsatt å bruke trusler om import- og salgsforbud for å tvinge Apple inn i et forlik med det Almunia beskrev som svært restriktive betingelser.

Selv om EU-kommisjonen erkjenner at salgsforbud er en legitim, siste utvei i forbindelse med patentkrenkelser, kan det anses som misbruk dersom eieren av de standardessensielle patentene har forpliktet seg til å lisensiere patentene med FRAND-betingelser når også den potensielle lisenshaveren er villig til å inngå en lisens med FRAND-betingelser.

Ifølge Almunia vil en potensiell lisenshaver anses som villig, også dersom lisenshaveren går med på at det overlates til en domstol å bestemme FRAND-betingelsene.

– Dette utgjør en trygg havn mot midlertidige rettspålegg basert på standardessensielle patenter, sa Almunia. Han la til at lisenshaveren også har rett til å utfordre gyldigheten og krenkelsen av de standardessensielle patentene aktøren er nødt til å lisensiere.

Motorola har krenket disse prinsippene og forbys å fortsette med dette. Men delvis fordi dette er første gangen at gangen en slik sak behandles av EU-kommisjonen, slipper selskapet å bli bøtelagt.

Samsung

Den andre saken dreier seg om Samsungs lisensiering av patenter, som er essensielle i 3G-standarden, til Apple. Også Samsung har forsøkt å få etablert et salgsforbud av enheter som er berørt av patentene.

Samsung har i ettertid forpliktet seg til ikke å be om slike salgsforbud i Europa de neste fem årene i forbindelse med standardessensielle patenter knyttet til smartmobiler og nettbrett, så lenge motparten går med på et spesifikt lisensieringsrammeverk.

Dette rammeverket omfatter en obligatorisk forhandlingsperiode på opptil tolv måneder. Dersom forhandlingene bryter sammen, skal bestemmelsen av FRAND-betingelsene overlates til en tredjepart – enten av en domstol eller gjennom en voldgiftsdom.

Ifølge Almunia skal en uavhengig part bistå EU-kommisjonen i oppsynet med at implementeringen av disse forpliktelsene blir skikkelig implementert av Samsung, i henhold til trygg havn-konseptet som er etablert i Motorola-avgjørelsen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.