EU vil legalisere digitale underskrifter

Telekom-statsrådene i EU skal være klar til å undertegne en avtale som gir digitale underskrifter legal status.

Telekom-statsrådene i EU skal være klar til å undertegne en avtale som gir digitale underskrifter legal status.

Digitale underskrifter har til hensikt å identifisere opphavet til et elektronisk dokument, og skal dessuten garantere at dokumentet er identisk med det opphavet satte sin elektroniske signatur på.

Telekom-statsrådene i EU skal ha hatt store problemer med å komme fram til enighet. Ifølge Reuters er det nå gjort, og en tekst skal være klar til å underskrives - på vanlig måte - i Luxemburg på torsdag. Etter en endelig behandling i EU-organer vil unionen likestille digitale underskrifter med håndskrevne signaturer, gitt at de digitale underskriftene er sertifisert av tredjepart.

Uenighetene skal ha gått på hvor detaljert man skulle formulere de tekniske kravene til utstyr og programvare som digitale signaturer krever. Kompromisset uttrykker krav til sikkerhet mot forfalskning og til hemmelighold av krypteringsnøkler, uten å binde brukere til bestemte teknologiske løsninger.

Til toppen