EU vil prøve dagbøter mot Microsoft

EUs konkurransekommissær mener Microsoft ikke følger opp dommen i monopolsaken.

EUs konkurransekommissær mener Microsoft ikke følger opp dommen i monopolsaken.

EU-kommisjonens konkurransekommissær Neelie Kroes mener Microsoft prøver å unndra seg pålegg i monopoldommen fra mars 2004, og har tatt de første formelle skritt for å ilegge selskapet dagbøter på opptil to millioner euro.

Striden gjelder måten Microsoft etterkommer pålegget om å gi konkurrenter innsyn i hvordan Windows forholder seg til andre systemer, slik at de kan levere løsninger basert på samme innsikt i Windows interoperabilitet som Microsoft selv.

Kroes sendte Microsoft en formell «innvendingserklæring» 10. november, der selskapet fikk frist til 15. desember med å etterkomme innvendingene. Microsoft justerte sine innsynsordninger, men altså ikke nok til å tilfredsstille Kroes.

Microsofts juridiske direktør Brad Smith gjentar overfor mediene at hensikten er å «fullt ut rette seg etter» påleggene. Han legger til at hver gang prøver å gjøre det, flytter EU-kommisjonen på målet og kommer med nye krav.

EU hevder på sin side at Microsoft stadig endrer detaljer i Windows-grensesnittene, og at disse endringene rammer konkurrentene, med den følgen at konkurrentenes produkter ikke fungerer så godt i forhold til Windows som Microsofts egne. Dette skal gjelde både PC- og serverapplikasjoner.

Til dette svarer Microsoft at EUs egentlige hensikt er å tvinge fram så mye informasjon til konkurrentene at disse vil kunne klone Microsofts produkter.

Det kan ta tid for EU å få på plass et formelt vedtak om dagbøter, ikke minst fordi prosedyren gir Microsoft anledning til å komme med innvendinger. Når et eventuelt vedtak fattes, vil dagbøtene gjøres gjeldende fra 15. desember.

Observatører peker på at utviklingen gjenspeiler en endring i Kroes’ forhold til Microsoft. Hun betraktes som generelt sett vennlig innstilt overfor storbedrifter, og brukte den første tiden etter at hun overtok stillingen som konkurransekommissær i november i fjor til å innlede en dialog med Microsoft. Hun sier hun har gitt Microsoft «enhver anledning til å fylle sine forpliktelser», og at hun nå ikke ser noen annen utvei enn formelle tvangsprosedyrer.

    Les også:

Til toppen