EU vil styre film og TV over nett og mobil

EU vil styre film og TV over nett og mobil

TV og film over internett er på full fart, men nå truer EU med en rekke begrensninger, noe blant annet Telenor jobber i mot.

EU-systemet arbeider nå med en utvidelse av det såkalte "'Television without Frontiers"-direktivet som kan få store konsekvenser for den europeiske og norske internett-bransjen.

Kort forklart har EU-kommisjonen foreslått at dagens regler for reklame, produktplasseringer, sendetider og mye annet også skal gjelde film og TV man laster ned over nettet. I tillegg vil EU at reglene også skal gjelde video som selges til mobiltelefoner.

EU er dermed i forkant av utviklingen, for salg av film og TV-programmer over nettet har enda ikke startet i Europa. Men i USA selges nå en rekke TV-serier, for eksempel "Lost" over nett uten reklame. Flere aktører har også begynt å vise TV-serier over nett gratis med reklame.

Og det er reklame, både målt i tid, hva slags produkter som markedsføres og reklame mot barn EU ønsker å regulere.

Reglene gjelder allerede sendinger der TV-innhold sendes som vanlige TV-kanaler over internett. Det nye er at reglene også skal gjelde enkeltfilmer eller programmer du velger stykkvis, såkalt video-on-demand, forklarer Harriet Berg, sjef for Telenors EU-kontor i Brussel til digi.no.

Både EU-parlamentet og ministerrådet må bli enige, men Berg spår at det går mot et ja.

- Det kan se ut som det går mot et nytt direkt, men det er uklart om hvor omfattende det blir, sier Berg.

Berg og en rekke bransjeorganisasjoner trekker frem den samme motargumentet mot utvidelsen av TV-direktivet.

- EU har ikke tatt inn over seg at internett i motsetning til satellitter og TV-master er et globalt distribusjonsform. Blir reglene for strenge, vil mange fristes til å sette opp sine video-servere utenfor EU, påpeker hun.

Hun påpeker også en anne svakhet ved forslaget til EU-kommisjonen.

- Telenor er bekymret for direktivet er et minimumsregulativ, så det er opp til medlemslandene på mange felter hvor strenge de vil være. Man kan derfor få forskjellige regler og dette vil skape usikkerhet for internett-bransjen, forklarer hun.

Berg forteller at avhengig om EU-instansene blir enige, kan direktivet bli vedtatt til høsten, men det kan fort bli høsten 2007.

Til toppen