EU vil styrke europeisk nettinnhold- og du kan være med

EContent er det nye programmet til EU kommisjonen for å sikre et kulturelt mangfold av innhold på nettet. 100 millioner euro skal deles ut, og norske selskap blir invitert til å sende inn prosjekter.

I kjølvannet av EU sin eEurope Action Plan, handlingsplanen som skal få Europa inn i den nye nettverksøkonomien, har programmet eContent blitt lansert.

Dette er et program som går over fire år med en ramme på 100 millioner euro, 800 millioner kroner. Dette er penger som skal bevilges prosjekter i både privat og offentlig sektor, som har som formål å fremme europeiske språk og kulturelle preg på elektronisk innhold.

Norske selskaper ble på et møte arrangert i Oslo av Nærings- og handelsdepartementet, invitert til å delta på programmet, og søke om midler.
Stig Martinsen, fra EU-kommisjonen, sier at EU regner med at 200 prosjekter vil melde sin interessse. Mulighetene for å få støtte er dermed begrenset, for å si det mildt.


Martinsen fortalte at de som ønsker å melde seg på må gjøre dette innen 15. juni, ellers må en vente til neste runde av programmet. Det er i september i år.

Programmet skal i stor utstrekning stimulere til multi-europeiske samarbeid, på tvers av landegrensene. Martinsen, som selv jobber innefor det komplekse EU-systemet, innrømmer at det kan være svært vanskelig å komme inn i systemet for selskap som vil søke.

- Men holder man seg til reglene og ikke beveger seg langt utenfor rammene av programmet, er det gode muligheter for de riktige prosjektene, sier Martinsen.

Han fortalte at det i liten grad nyttet å sende inn søknader som "bare nesten" passer inn i programmet fra EU.


Til toppen