EU vil ta ledelsen innen «5G»

Støtter privat forskning og utvikling med 700 millioner euro.

EU vil ta ledelsen innen «5G»
Mario Campolargo, framtidsdirektør i EUs DG Connect, lover at europeisk personvern skal gjennomsyre femtegenerasjon mobilkommunikasjon. Bilde: DCU School og Computing, Youtube

EU har lite å skryte av når det gjelder «4G» mobil (egentlig teknologien kjent som LTE). Europa var først ute med LTE, men utviklingen har gått tregere enn i for eksempel USA og Sør Korea.

Ifølge rapporten Mobile Economy Europe 2013 fra bransjeorganisasjonen GSMA, var LTE tilgjengelig på godt under 1 prosent av mobiltelefonene i bruk i Europa ved utgangen av 2012, mot 11 prosent i USA og 28 prosent i Sør Korea. Mobil båndbredde er generelt sett høyere i USA enn i EU, og skillet ser ut til å øke. Det samme gjelder andelen mobiltelefoner med LTE: Den antas å nå 2 prosent i Europa innen utgangen av 2013, mot 20 prosent i USA.

Bransjen – og verden – ser nå fram til «5G» mobil fra rundt 2020, og EU er fast bestemt på at «4G»-misæren ikke skal gjentas.

– Jeg vil at europeisk industri skal være banebrytende innen 5G. Vi skal bygge på europeisk forskning, og det skal skapes arbeidsplasser i Europa. Vi skal sørge for at det følger penger med det vi påstår, sa EU-kommisjonens visepresident Neelie Kroes i februar 2013 (sitert av Fierce Wireless Tech).

Samtidig med dette utspillet, lovet EU-kommisjonen å støtte forskning på 5G-teknologi med 50 millioner euro. Nær en tredel av dette gikk til prosjektet Metis 2020. Formålet med Metis er å legge grunnlaget for femte generasjon mobil og trådløs kommunikasjon. Metis er organisert som et konsortium av fem utstyrsleverandører (Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Nokia, NSN) og fem operatører (Deutsche Telekom, Docomo, Orange, Telecom Italia, Telefonica), samt bilprodusenten BMW og 13 akademiske institusjoner. Konsortiet strekker seg med andre ord utover EU til både Japan og Kina.

Metis er beregnet å koste 37 millioner dollar. Midlene fra EU dekker rundt 23 millioner dollar, resten skaffes privat. Prosjektet skal være avsluttet 30. april 2015. (Metis står for «Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty Information Society».)

21. november i år holdt Mario Campolargo, direktør for «Net Futures» i EU-direktoratet DG Connect (telekommunikasjon) en innledning om 5G på arrangement i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen ETSI, ETSI Future Mobile Summit.

Her kom det fram at EU forplikter seg til å bidra med 700 millioner euro til forskning og utvikling for 5G i årene 2014 til 2020.

De første 125 millioner euro skal fordeles til prosjekter med leveringsfrist 11. november 2014. Bevilgningene skjer innenfor Horizon 2020, EUs rammeverkprogram for forskning og innovasjon.

Campolargo karakteriserte Metis-prosjektet som tenningsfasen i det privat-offentlige samarbeidet som skal gjøre EU til banebryter for 5G mobil. Etter Metis kommer tre faser:

  • Fase 1, 2014–2016: Grunnlagsforskning og «visjonsbygging»
  • Fase 2, 2016–2018: Systemoptimering og for-standardisering
  • Fase 3, 2018–2020: Utprøving i stor skala og tidlig standardisering

Campolargo sa at flere nøkkelindikatorer for 5G PPP («public private partnership») vil bli overvåket. Noen av disse har med teknologien å gjøre, andre med bruken.

Blant annet skal 5G i 2020 ha tusen ganger så stor kapasitet som Europas mobilnett i 2010. Målt per tjeneste, skal energiforbruket reduseres med opptil 90 prosent. Tiden det kreves for å innføre nye tjenester skal reduseres fra 90 timer til 90 minutter. 5G skal legge grunnlaget for et sikkert og pålitelig Internett uten merkbar nedetid for brukerne, også for tjenester under oppgradering.

Og sist, men ikke minst: Brukerne skal styre sitt eget personvern.