EU vil tilby trippelnett til alle

Telenor arbeider på et EU-prosjekt for rimelig trippelnett til massemarkedet.

Telenor arbeider på et EU-prosjekt for rimelig trippelnett til massemarkedet.

EUs forskningsprosjekt Broadwan («Broadband services for everyone over fixed wireless acess networks») har vært i gang siden desember 2003. Prosjektet har 25 partnere fra ti land, og er støttet med 13,9 millioner euro de to første årene, det vil si ut desember 2005. Deretter skal prosjektet vare i tre år til. Fra Norge er Telenor og Nera representert. Ellers er også England, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tyskland, Romania og Israel med på prosjektet.

Hensikten er å utvikle en nettverksarkitektur med bredbåndstjenester til alle innbyggere i Europa. Europeisk industri og operatører er sterkt involvert for å kunne bidra med løsninger kombinerer fast og trådløs teknologi.

– Vi skal utvikle høyhastighet trådløs bredbåndsaksess til massemarkedet, sier prosjektleder Terje Tjelta i Telenor FoU til digi.no.

Han vil ikke angi noen pris, men viser til at det er massemarkedet tilbudet skal gå ut til og at det med dette innebærer at alle skal ha råd til løsningen.

– Akkurat som digital kamera nå begynner å komme i alles hender, skal også Broadwan være en mulighet for alle å anskaffe seg, sier Tjelta.

Selv om det i dag tilbys både WLAN og WiMax som hevdes å kunne gi trådløst bredbånd over avstander på opptil 50 kilometer, er trådløst bredbånd til alle innbyggere fortsatt på skissestadiet.

Broadwan kombinerer radio og kabel, og skal tilby Internett, tv og telefoni. Hastigheten skal nå mellom 15 og 20 Mb/s, og det skal tas i bruk frekvenser rundt både 42 GHz og 5 GHz for den trådløse overføringen. Teknologien fokuserer på lavkost hybride løsninger med helhetlig arkitektur og med potensialet for å nå alle.

– Vi snakker om betydelige kapasiteter. Teknologien skal gjøre det mulig å ta i bruk avanserte bredbåndstjenester på alle nivå i samfunnet. Vi er allerede i gang med noen forsøk i spredtbygde områder, forteller Tjelta.

Tanken bak EU-prosjektet er at teknologien skal fremme europeisk handel og samfunnsutvikling. I særlig grad har radiobasert teknologi også potensialet til å kunne forbedre samfunn i den tredje verden.

– Politikerne har ambisiøse målsettinger om det elektroniske samfunnet. Skal vi nå ut til alle er ikke kringkasting nok. Vi må ta tak i radiobaserte løsninger, som vi nå er inne i en rivende utvikling, sier Terje Tjelta til digi.no.

Til toppen