EU vil tillate programvarepatenter

Trass i reglene som forbyr programvarepatenter, har det europeiske patentkontoret innvilget 13.000 søknader. EU forbereder nye regler i tråd med dagens praksis.

EU forbereder seg på en diplomatkonferanse i München 20. til 29. november der en ny europeisk patentavtale - European Patent Convention (EPC) - står på dagsorden. Konferansen er den første omfattende revideringen av EPC siden den ble vedtatt i 1973. Et punkt som vil få betydning for IT-industrien vil være et forslag om å oppheve dagens forbud mot patenter på programvare til databehandling.

Forbudet har ikke vært håndhevet på mange år. 13.000 patenter på "programvarerelaterte oppfinnelser", forbundet med en "teknisk funksjon" skal være godkjent av Det europeiske patentkontoret EPO (European Patent Office).

Forslaget om å åpne for europeisk patentering av programvare, vil altså ikke få andre konsekvenser enn å stadfeste dagens praksis.

I USA er patentering av programvare helt kurant. Der har det de siste årene dukket opp en rekke eksempler på tvilsomme patenter, blant annet på e-handel over landegrensene og "one click" e-handel.

I Europa har British Telecom markert seg med en påstått patent på hyperlenker. I Norge har Bellboy en patent fra 1993 som kan tolkes slik at selskapet har enerett på all e-handel, og kan kreve lisensavgift på alle e-handelstransaksjoner over Internett.

Les mer om strid rundt programvarepatenter:


Amerikaner får patent for internasjonal e-handel
British Telecom hevder å ha patent på hyperlenker
Bellboy gir ikke opp avgift på e-handel
Amazon tar første stikk mot Barnes & Noble
Flere sikrer seg brede Internett-patenter

Les digitodays fokus

på programvarepatenter:


Til toppen