EU vurderer avgift på e-post og SMS

En EU-parlamentariker foreslår å finansiere unionen med avgift på både e-post og SMS.

En EU-parlamentariker foreslår å finansiere unionen med avgift på både e-post og SMS.

I desember vedtok EU å endre måten unionen finansieres på, og EU-kommisjonen ba involverte parter komme med kreative innspill. Disse innspillene skal vurderes samlet, og eventuelle nye inntektskilder skal være utredet innen 2008 eller 2009.

Blant forslagene som er fremmet, er et fra Alain Lamassoure, medlem av det franske sentrumhøyrepartiet UMP (partiet til president Jacques Chirac), og et framstående medlem av den største gruppen i EU-parlamentet, European People’s Party.

Lamassoure foreslår å legge en avgift på 0,00001 eurocent på hver e-post som sendes i et EU-land, og 1,5 eurocent på hver SMS.

Gitt at det daglig sendes mellom 700 og 750 millioner SMS i EU-landene, vil SMS-avgiften bidra med rundt fire milliarder euro i året.

Red Herring siterer en analytiker i Ferris Research som anslår antall e-postmeldinger sendt fra EU-land til mellom fire og fem milliarder hver dag, ikke inkludert spam. Det innebærer at e-postavgiften vil bringe inn knappe16 millioner euro i året.

Forslaget vurderes av en egen gruppe i EU-parlamentet. Andre forslag som gruppen skal diskutere, er egen EU-skatt på bedrifter, skatt på flybilletter og en spesiell oljeskatt.

Ifølge Reuters avviste den forrige regjeringen i Italia, under tidligere statsminister Silvio Berlusconi, et forslag fra parlamentet om SMS-avgift.

Til toppen