EUnet i tvil om Disney

EUnet er i sterk tvil om hvordan de skal forholde seg til den amerikanske Disney-tjenesten etter at myndighetene vil de skal ta ansvaret for innholdet. Saken er av viktig prinsipiell karakter, sier EUnet-sjef Per Brose og fjerner foreløpig ikke lenken fra Nettvik.

EUnet er i sterk tvil om hvordan de skal forholde seg til den amerikanske Disney-tjenesten etter at myndighetene vil de skal ta ansvaret for innholdet. Saken er av viktig prinsipiell karakter, sier EUnet-sjef Per Brose og fjerner foreløpig ikke lenken fra Nettvik.

Forbrukerombudet (FO) har vært i løpende dialog med aksessleverandøren EUnet angående Disneys amerikanske hjemmesider som ligger under Nettvik. FO mener at Disney-tjenesten kan være i strid med flere paragrafer i markedsføringsloven, blant annet urimelig reklame rettet mot barn.

Myndighetene sier at det først og fremst er annonsøren som er ansvarlig for at markedsføringen er i samsvar med loven, men at også den som medvirker til distribusjon må ta ansvaret på selvstendig grunnlag. EUnet har altså ansvaret for Disneys innhold som videresendes til norske nettbrukere.

Tjenesten ligger inne på Nettvik, og brukerne må innom flere undertjenester før man havner hos Walt Disney.

- Dette er en sak av viktig prinsipiell karakter, sier administrerende direktør Per Brose i EUnet.

- Hvor begynner og hvor stopper ansvaret som Internett-tilbyder? spør han og mener at FO slett ikke har kjørt noe hardt løp i denne sammenhengen.

- Ombudet har inntatt en veldig ydmyk holdning i forhold til problematikken på Internett, sier Brose.

Han skal ta opp saken med de andre aktørene i Internettforum som skal ha møte neste fredag. Brose håper å få til en felles oppfatning i bransjen og er glad for at saken kun gjelder barnereklame og ulovlig markedsføring.

- Det kunne jo ha vært mer klinete materiale som porno eller rasisme i andre enden av lenken, sier han

Til toppen