EUnet International: - Som lyn fra klar himmel

Direktør Johan Helsingius i EUnet International hevder at fusjonsplanene som ble fremlagt den 4. februar av Jørn Lyseggen og Mogul Media kom fullstendig overraskende på hele EUnet-organisasjonen. De 12 dagene fra nyheten ble sluppet til reaksjonen fra EUnet kom, skal ha blitt brukt til å kartlegge fakta og roe ned kunder.

Direktør Johan Helsingius i EUnet International hevder at fusjonsplanene som ble fremlagt den 4. februar av Jørn Lyseggen og Mogul Media kom fullstendig overraskende på hele EUnet-organisasjonen. De 12 dagene fra nyheten ble sluppet til reaksjonen fra EUnet kom, skal ha blitt brukt til å kartlegge fakta og roe ned kunder.

- Vi var rimelig overrasket over å se den opprinnelige mediedekningen den 4. februar, sier Helsingius som er direktør for produktutvikling og markedsføring i EUnet International i Amsterdam.

EUnet International har nå satt alle bremsene på og sier at alt forbundet med EUnet Media er EUnets eiendom. Selskapet krever opphavsrett på programvare, systemer og løsninger utviklet av EUnet Media.

Dessuten mener han alle kontrakter med kunder gyldige og ingen kontrakter med ansatte i EUnet vil bli endret som en følge av fusjonen mellom WebCat og Mogul Media, ifølge Helsingius.

Jørn Lyseggen har sluttet som adm. dir. i EUnet Media og dannet et eget selskap som heter WebCat som han har ment "for alle praktiske formål" er det samme som EUnet Media. Fusjonspartneren Mogul Media, gjennom adm. dir. Øyvind Vada, har også uttalt til digi.no at han har forstått at det, ikke juridisk og teknisk, men i praksis er EUnet Media det fusjoneres med.

Det har hele tiden vært snakk om at de aller fleste i EUnet Media, i underkant av 20 av 25 personer, skal bli med over i den nye organisasjonen. Helsingius sier imidlertid at det nye fusjonerte selskapet er kontraktsmessig forhindret gjennom en avtale med Lyseggen fra å kapre noen fra EUnet Media før oppsigelsestiden deres med EUnet er ute.

Det vil i tilfelle innebære at det kan ta minst tre måneder før det nyfusjonerte selskapet Mogul kan dra nytte av tidligere EUnet Media-ansatte.

- Vi har fått skriftlige oppsigelser fra en del av de ansatte. Men vi har ingen indikasjoner på at disse går direkte over til en konkurrent, sier han og understreker nok en gang:

- Vi har absolutt ingen ingen planer om å fusjonere EUnet Media med Mogul Media.

Det er imidlertid ingen tvil om at det i fjor var samtaler mellom EUnet og Mogul Media om ulike samarbeidsformer, deriblant fusjon. Disse planene skal etter hvert ha blitt lagt på is.

Helsingius påstår at ingen, verken i EUnet Norge eller EUnet International, var informert om fusjonen før den ble presentert av Lyseggen og Vada den 4. februar.

- Men hvis det er tilfelle: For omverdenen virker det merkelig at det tok hele 12 dager før dere gikk ut med en korrigert versjon av saken i pressen?

- Jeg kan skjønne at noen stiller spørsmål ved det. Men EUnet Norge mente man måtte rydde opp internt før man gikk ut eksternt. Vi sa oss fullstendig enige i det, ikke minst måtte det ryddes opp blant kunder. Dessuten måtte vi kartlegge faktaene i saken, sier han.

- EUnet Norge har etter forholdene behandlet denne situasjonen tilfredstillende, sier han.

Gisle Naurstad, administrerende direktør i EUnet Norge, er imidlertid i dag pålagt munnkurv i saken og vil ikke i det hele tatt uttale seg til digi.no. Da EUnet Norge sendte ut pressemelding på tirsdag den 16.februar uttalte han seg villig vekk og det ble i utgangspunktet gitt inntrykk av at hovedmålet med meldingen var for å korrigere en feil fremstilling i pressen.

Denne noe myke innfallsvinklen har imidlertid noen dager etter blitt erstattet med kuler og krutt. Helsingius sier at EUnet om nødvendig vil gå til de rettslige skritt som eventuelt må til i denne saken for å beskytte EUnet Media.

digi.no har stadig ikke klart å få noen uttalelser fra Jørn Lyseggen etter at han torsdag ble kontaktet om den nye utviklingen i saken.

Til toppen