EUnet lanserer webpubliseringsverktøy

EUnet har lansert sin WebMaster, et verktøy som gjør det mulig å vedlikeholde et nettsted uten spesiell edb-kompetanse.

Den kommersielle utgaven har fått versjonsnummer 2.0, siden den bygger på en første utgave som allerede er i bruk hos flere kunder.

Verktøyet har flere likhetstrekk med for eksempel Imaker (fra Spekter Bergen) og Horisont Webdesk (fra Himmel og Hav i Oslo), selv om innretningen er noe forskjellig. Imaker henvender seg spesielt mot aviser, og Horisont Webdesk tar nok sikte på mindre nettsteder enn dem WebMaster er beregnet på å håndtere.

- Poenget med WebMaster er at de som er nærmest informasjonen, skal håndtere og administrere nettstedet, sier EUnets Jørn Lyseggen som har ledet utviklingsarbeidet i Norge. Produktet skal markedsføres globalt av EUnet. Prisen starter på rundt 100.000 kroner. I denne prisen ligger en god del arbeid for å tilrettelegge verktøyet til kundens behov. Verktøyet er egnet for websteder fra 50 sider og oppover.

- WebMaster er et alternativ til å la byråer eller IT-avdelingen håndtere nettstedet. Organisasjonen sparer tid, penger og ressurser til vedlikehold. Når de som har ansvaret for informasjonen finner ut at noe må endres, kan de gjøre det på egen hånd, uten å blande inn andre, og uten å oppleve at deres sak må vente til andre oppgaver måkes unna.

Verktøyet opererer etter anerkjente prinsipper i webpublisering: Det ligger en database i bunn, det er et skarpt skille mellom for- og innhold - det vil si mellom layout og tekst - og det er gode muligheter til å illustrere dokumenter. Databasehåndteringen er tilrettelagt for multimedia. Dokumenter ordnes i et hierarki, og det er mulig å arbeide samtidig mot både interne og eksterne nettsteder, eller både Internett og intranett.

Blant spesielle egenskaper i WebMaster kan vi notere automatisk forhåndspublisering, sjekking av døde linker og globale parametre. Interaktive skjema kan leveres som tilleggsmodul, mens søk i både fritekst og strukturerte data er standard.

- Automatisk forhåndspublisering betyr at du kan gjøre sider helt ferdige, for eksempel en pressemelding, og så angi dato og klokkeslett for når de skal gjøres tilgjengelig på nettstedet. Denne funksjonen oppdaterer også automatisk avhengige sider som forsider. Med sjekking av døde linker, mener jeg de som går ut fra det administrerte nettstedet. Interne linker håndteres av databasen. Funksjonen for å sjekke døde eksterne linker, gjør at man ikke risikerer henvise leseren til adresser som ikke lenger finnes.

Globale parametre er en svært interessant funksjon. Hvis du har opplysninger som ofte endres og som inngår i en rekke dokumenter, for eksempel antall ansatte eller omsetning siste kvartal, kan disse lagres som egne parametre. Når verdien til parameteret endres, oppdateres samtidig alle dokumenter som inneholder opplysningen.

WebMaster er foreløpig bare tilgjengelig under Windows NT. Versjoner for Irix og Solaris vurderes. Verktøyet fungerer mot databasene Microsoft SQL Server og Oracle, og mot webtjenere fra Netscape, Microsoft og Apache. Produktet er ledd i en større satsing i EUnet på webløsninger, mot hele Europa.

Til toppen