EUnet og Digilog skal utvikle Info-Agenten

EUnet Media AS og Digilog AS har undertegnet en samarbeidsavtale om felles markedsføring og utvikling av Digilog AS sin Info-Agent.

EUnet Media AS og Digilog AS har undertegnet en samarbeidsavtale om felles markedsføring og utvikling av Digilog AS sin Info-Agent.

Digilog AS sin Info-Agent er blant annet patentert i USA og gir brukeren mulighet til å motta reklamemateriell samtidig som vedkommende driver med surfing på internett.

Reklamemateriellet kan være segmentert eller generell informasjon. En spesiell mekanisme produserer en responsrapport fra hver mottager.

EUnet Media og Digilog vil i samarbeid søke å gjøre teknologien kommersiell. Mens Digilog sørger for den tekniske utviklingen, så vil EUnet sørge for forbedringer av systemet i bruk.

EUnet skal evaluere Info-Agenten etter en 90 dagers prøveperiode fra 1. desember og i løpet av denne perioden skal EUnet også ha bestemt seg for om de vil markedsføre Info-Agenten i alle land som EUnet i dag opererer i.

Til toppen