EUnet: Programvarehuset

EUnet ønsker å bli oppfattet som et kompetansesenter for tekniske løsninger av kundene. Programvarehuset var den strategien utviklingssjef Jørn Lyseggen satset på for å trekke til seg kundene.

EUnet ønsker å bli oppfattet som et kompetansesenter for tekniske løsninger av kundene. Programvarehuset var den strategien utviklingssjef Jørn Lyseggen satset på for å trekke til seg kundene.

- Målsettingen vår er å være en vital aktør i dette markedet. Vi skal levere vitalitet og funksjonalitet til våre kunder, sa utviklingssjef Jørn Lyseggen i EUnet, den minste av de tre store aksessleverandørene i Norge.

Lyseggen mente at aksessmarkedet ville fragmenteres fremover, og at dette markedet derfor ville bli mindre lønnsomt. EUnet ønsket å bli oppfattet som et programvarehus snarere enn en aksessleverandør av sine kunder.

- Hovedfokuset vårt er utvikling av webapplikasjoner. Det vil antakelig bli hovedinntektskilden vår i fremtiden, sa Lyseggen.

Videre sa Lyseggen at SOL ville komme til å få problemer med å fremstå som innholdnøytral. På spørsmål om EUnets Nettvik kunne sies å være innholdsnøytralt, svarte han:

- Nettvik er en kategorisering av våre kunder på nettet. Vi har gode regler for denne kategoriseringen. Har du penger, kommer du først. Har du ikke penger, kommer du alfabetisk.

Lyseggen viste også til at Dagens Næringsliv har flyttet til EUnet etter fusjonen mellom SOL og Schibsted Nett, og tok dette som et bevis på at selskapet er innholdsnøytralt.

Han mente også at strategien med å samle informajonen på et sted, slik SOL gjør, er begrensende og naivt.

- Utviklingen går mot at innholdet oppsøker brukeren, ikke omvendt.

Til toppen