EUnet-rettssaken: Da web-katten slapp ut av sekken

Avhopperne fra EUnet Media ville fusjonere sitt eget selskap, Webcat, med Mogul. Men dette gikk ikke, og de besluttet i stedet å la seg ansette- mot at det ble gjennomført en rettet emisjon inn mot de samme personene.

Avhopperne fra EUnet Media ville fusjonere sitt eget selskap, Webcat, med Mogul. Men dette gikk ikke, og de besluttet i stedet å la seg ansette- mot at det ble gjennomført en rettet emisjon inn mot de samme personene.

I rettssaken mellom KPNQwest (tidligere EUnet) og Gisle Naurstad (tidligere administrerende direktør for EUnet Norge) i Nedre Romerike Herredsrett i forrige uke, ble det gjort rede for hva som skjedde da 23 ansatte i EUnet Media forsvant til Mogul i 1999. Mannefallet skapte store problemer for EUnet.
Det hele begynte i sensommeren 1998. Da hadde Jørn Lyseggen, leder for EUnet Media og for EWSC, vært i samtaler med Mogul Medias største eiere, Orkla Media og Per Siljubergsåsen, om et mulig oppkjøp av Mogul. EUnet Media ville kjøpe opp Mogul for å etablere en kritisk masse i markedet for webløsninger.


De to selskapene forfattet en eksklusivitetsavtale, som forbød Mogul å snakke med andre aktører i markedet i en viss periode. Orkla var interessert i å få dette oppkjøpet klart innen årsskiftet da nye regnskapsregler skulle tre i kraft, noe som ville gjøre det mindre lønnsomt å selge.

Jørn Lyseggen og daværende administrerende direktør i EUnet Norge, Gisle Naurstad, presenterte vekstplanene gjennom oppkjøpet av Mogul for ledelsen i Amsterdam, sa Naurstad i sin partsforklaring for Nedre Romerike Herredsrett forrige uke.

Konsernledelsen i EUnet International skal så ha besluttet "å gjøre mer med dette", og satte en av sine "controllere" på saken.

Denne controlleren, fortalte Naurstad i herredsretten, forfattet en rapport til Jørn Lyseggen. Her ble det konkludert med at dette kunne være et interessant oppkjøp, men at prisen på 40 millioner kroner kanskje var noe høy.

Flere vitner, blant andre forretningsutvikler i EWSC Christian Ursin-Holm, fortalte at det ikke skjedde noe mer fra ledelsen. Det ble helt stille, og Mogul fortsatte samtalene med andre selskaper om oppkjøp, partnerskap og fusjon.

Men på slutten av 1998 ble samtalene mellom EUnet og Mogul atter tatt opp, ifølge konsernadvokat i Orkla, Sveinung Heggen. Det var flere møter i perioden fra niende desember og utover, men denne gangen var planen å fusjonere EUnet Media og Mogul med et bytteforhold 50-50.

Et utkast til avtale om fusjon ble sent mellom partene den 17. desember, fortalte advokat Heggen til retten forrige uke. På den tiden visste konsernledelsen i EUnet International ingenting om disse forhandlingene. Det ble også foretatt en due dilligence av EUnet Media, noe som heller ikke ble klarert med ledelsen i Amsterdam.

Men, forteller Heggen, da man rundet nyttår, kom det frem at EUnet Media skulle fusjoneres inn i EUnet Norge. En fusjon ville da være vanskelig å foreta. Flere i EUnet, blant andre Lyseggen og Ursin-Holm mente at området EUnet Media jobbet innenfor ikke lenger skulle drives av EUnet. Med andre ord: De mente at EUnet ikke lenger skulle drive med den virksomheten som EUnet Media drev med.

Advokat Heggen forklarer at det på et møte mellom Mogul-eierne og EUnet den 7. januar ble klart at man kanskje skulle gjøre en såkalt "managment buy out". Med andre ord, ledelsen i EUnet Media (de ansatte) skulle kjøpe ut EUnet og så fusjonere selskapet inn i Mogul. Heggen sa i retten at Naurstad var på dette møtet, men at han deretter ikke lenger møtte opp. Fra da av skulle dette være Jørn Lyseggens felt.

Det var på dette tidspunktet et selskap ved navn Webcat dukket opp. Endel av de ansatte i EUnet Media hadde i denne perioden fått et "skrivebordsselskap" fra en advokat. Navnet på dette selskapet ble til Webcat AS, og det skulle skje en rettet emisjon i selskapet mot ansatte i EUnet Media. Hver og en skulle betale inn 40.000 kroner. I tillegg skulle en annen investor spytte inn "noen millioner kroner."

Men selskapet Webcat hadde ikke så mye mer enn det.

Webcats advokat Cecilie Haavik skulle ifølge advokat Heggen, ha skrevet under på en avtale om fusjon mellom Mogul og Webcat. Denne avtalen skulle være juridisk bindende forutsatt enkelte vedlegg. Cecilie Haavik hadde ifølge Heggen en fullmakt fra de kommende aksjonærene i Webcat AS.

Ett av disse vedleggene skulle være en rammeavtale mellom Webcat og EUnet.

"Webcat-avtalen", som rammeavtalen ble betegnet som i hovedforhandlingene i Nedre Romerike Herredsrett, har digitoday.no også omtalt tidligere. Essensen i avtalen var at Webcat skulle overta alle kundeprosjektene, kundelistene og inventaret til EUnet Media, vederlagsfritt.


- Vi fryktet at de ansatte ville forsvinne, derfor laget vi denne avtalen. Hvis de ansatte i EUnet Media forsvant ville det være vanskelig å oppfylle kontraktsforpliktelsene vi hadde overfor våre kunder. I stedet for å risikere søksmål, inngikk vi denne kontrakten. Det var sterke signaler fra EUnet International at dette området ikke lenger var interessant for selskapet, sa Naurstad i sin partsforklaring.


Han fremholdt samtidig at dersom EUnet Norge ville endre sin stilling var det forståelse for at avtalen skulle legges død.

Oppsigelsene fra store deler av de ansatte i EUnet Media kom den 27. januar til Jørn Lyseggen. De ansatte hadde tre måneders oppsigelse, og ble plassert i noen provisoriske kontorlokaler ved Sinsenkrysset i Oslo, avskåret fra kontoret i Sandakerveien.

Den fjerde februar kom en pressemelding fra Mogul med overskrift: Fusjon mellom EUnet Media og Mogul. En av de som sto som kontaktpersoner på pressemeldingen var Jørn Lyseggen.


Gisle Naurstad sa at han ble rasende da han så denne pressemeldingen, en pressemelding han hevder han ikke så før den ble referert i media.


Han innkalte Jørn Lyseggen, som hadde med seg en termineringskontrakt. I denne kontrakten sto det at Lyseggens arbeidsforhold som leder av EWSC skulle termineres. Naurstad skrev altså under på en kontrakt som han egentlig ikke skulle skive under på. EWSC lå nemlig ikke under ham men under konsernledelsen.

- Jeg ville bare ha han (Lyseggen, red.anm.) vekk, sa Naurstad i partsforklaringen.

Da konsernledelsen i EUnet International fikk snusen i at det hadde foregått en fusjon som de ikke visste om, slo de full alarm. Dermed kom det en pressemelding som fortalte at det ikke var en fusjon mellom EUnet Media og Mogul. I et intervju med digitoday.no den 16. februar 1999 forteller Jørn Lyseggen at Webcat er "for alle praktiske formål" det samme som EUnet Media.

- Ikke juridisk og teknisk, men i praksis, sa Lyseggen til digitoday.no den 16.februar 1999.

Les mer om Webcat: - WebCat = EUnet Media

Men det ble ingen fusjon, av ulike grunner. I stedet gikk flere av de tidligere EUnet Media-ansatte, sammen med en del fra EWSC, inn i Mogul som vanlige ansatte. Jørn Lyseggen ble ansatt som administrerende direktør, og har ledet selskapet siden.


Den såkalte "Webcat-avtalen" trådte aldri i kraft, og Webcat forble et skrivebordsselskap.

Til toppen