EUnet-rettssaken: Et edderkoppnett av selskaper innblandet

I rettssaken mellom KPNQwest og Gisle Naurstad finnes det et mylder av selskaper. Her er en oversikt.

I rettssaken mellom KPNQwest og Gisle Naurstad finnes det et mylder av selskaper. Her er en oversikt.

EUnet Norge (nå KPNQwest Norway) hadde sitt utspring fra forskermiljøet, og var en franchise-gren av andre EUnet-selskaper i Europa. Alle disse selskapene var autonome. EUnet-selskapene ble i 1996 samlet under holdingselskapet EUnet International Ltd.

Driften i selskapene ble plassert til Nederland, som EUnet International B.V. Aksjonærene i de lokale selskapene fikk aksjer i EUnet International Ltd. Dette selskapet ble så kjøpt opp av det amerikanske teleselskapet Qwest Communication. Qwest inngikk en såkalt joint venture med det nederlandske teleselskapet KPN i 1998, og dette ble til KPNQwest. Dette er nå også navnet på konsernet.

EUnet Media ble startet av Jørn Lyseggen og Lasse Øverlier sammen med EUnet Norge. Øverlier og Lyseggen hadde en tredjedel av aksjene, EUnet Norge eide resten. Dette selskapet ble etter hvert heleid av EUnet Norge etter at Lyseggen og Øverlier ble kjøpt ut. I 1999 ble så selskapet fusjonert inn i EUnet Norge. Meningen var at alle EUnet-selskapene i Europa skulle samle sine datterselskap for å strømlinjeforme organisasjonen.

European Web Solution Center (EWSC) var et selskap som skulle spre modellen og metodikken til EUnet Media ut i EUnet-systemet. Planen var at løsningene som ble utviklet i EUnet Media skulle markedsføres av EWSC. Selskapet ble ledet av Jørn Lyseggen.

Webcat begynte som skrivebordsselskap under navn Nordstjernen Invest og var lenge i skuffene til en advokat i Orkla-systemet. Dette ble så tilbudt til de over tjue "avhopperne" i EUnet Media, og skiftet senere navn til Webcat. Planen var at Webcat så skulle fusjoneres med Mogul.

Birkman AS var et familieselskap eid av Kristian Birkeland og hans familie. Selskapet ble nærmest brukt som et "faktureringsverktøy" av Gisle Naurstad da han ble "innleid" som administrerende direktør for EUnet Norge i 1998. Birkman er følgelig også medtiltalt i KPNQwests søksmål mot Gisle Naurstad.

Trojan Business Consulting er et offshoreselskap som eies av Gisle Naurstad. KPNQwest mener at dette selskapet skulle investere i Webcat, utbryterselskapet fra EUnet Media. Selskapet er etter det digitoday.no erfarer ikke i aktivitet, men er registrert i et selskapshotell på Isle of Man.

Til toppen