EUnet-rettssaken: Frustrasjon og påstått strategiendring satte fart på utbryterne

Avhopperne fra EUnet Media mente at EUnet ikke lenger ville ha dem, og at selskapet foretok en strategiendring som gjorde det umulig for dem å fortsette i selskapet. Derfor hoppet de av. EUnet selv, nå KPNQwest, bestrider at det overhodet skjedde en strategiendring.

"Vi var 23 ansatte som sluttet i EUnet på grunn av at vi var drittleie av mange måneders dårlig behandling, tomme løfter og dårlige eiere."

Det skrev Jørn Lyseggen i en pressemelding etter at Oslo Byrett hadde dømt han til å betale fem millioner kroner til EUnet for illojal opptreden.
I rettssaken KPNQwest har anlagt mot Gisle Naurstad uttalte flere vitner seg i Nedre Romerike Herredsrett sist uke om det de oppfattet som strategiendringer og intern uro i EUnet Media like før nesten alle ansatte i selskapet sa takk for seg.


Vitne Johan Christian Ursin-Holm fortalte til herredsretten at han opplevde stor frustrasjon i EUnet Media og European Web Solution Center (som ble ledet av Lyseggen - men eid av EUnet International) høsten 1998, da EUnet Medias oppkjøp av Mogul strandet.

Ursin-Holm var forretningsutvikler i EWSC, som var nært knyttet opp til EUnet Media.

- Det var definitivt uro. Man skulle bygge en europeisk enhet, gjennom EWSC, som skulle videreføre det som EUnet Media jobbet med i Europa, altså skreddersydde løsninger. Etter planen skulle det satses hardt på dette området, men ingen ting skjedde.

Ursin-Holm forklarte at flere av de som ble ansatt i EUnet Media hadde gått ned i lønn for å ta del i den spennende satsingen i EUnet Media.

- Men konsernledelsen fulgte ikke opp, forklarte Ursin-Holm.

Flere som vitnet i saken, og som var blant avhopperne, fortalte at de ansatte i EUnet Media var bekymret, og at de begynte å snakke om å starte for seg selv. Flere leverte inn sine oppsigelser til Lyseggen, som for alle praktiske formål ledet EUnet Media.

Uroen og frustrasjonen mente mange kom på grunn av mailer fra daværende konserndirektør Andrew Carver. I en mail som han sendte til flere av område-sjefene i EUnet, sto det blant annet å lese:

"Som en del av denne forandringen vil EWSC i Norge for fremtiden fokusere på å tilby webløsninger basert på tredjepartsløsninger og hardware-element."

Dette tolket EUnet Medias programmerere som at de ikke lenger skulle drive med skreddersøm men integrering av andres løsninger. Dette er ikke et synspunkt KPNQwest deler i dag.
Stefan Marx, som tidligere var leder for EWSC, men som i dag er sjef for fusjoner og oppkjøp i Mogul.com, sa i sitt vitnemål i retten at konsernledelsen i Amsterdam ikke "brydde seg om EWSC" og at det gikk rykter om at denne forretningen skulle legges ned.


Over kaffemaskinen ble det samtalt mye mellom de ansatte i EUnet Media, og EWSC, hevder flere vitner. Man snakket om å slutte, og dette ble meddelt Jørn Lyseggen, leder av EUnet Media og EWSC. Han svarte at det var "noe på gang" og at "det ikke ville være lurt å slutte nå."

Grunnen til dette var at EUnet Media hadde tatt opp samtaler om fusjon med Mogul Media.

Vitnet Thordur Arnason, som da var systemutvikler i EUnet Media, fortalte at ryktet om denne fusjonen var det siste halmstrået de hadde å holde seg til.

Senere på høsten 1998 samlet flere av de ansatte i EUnet Media seg for å snakke om situasjonen. Dette ble gjort på SAS-hotellet i Holbergsgate.

Der ble det informert om samtalene med Mogul, blant annet av Jørn Lyseggen, Stefan Marx og flere andre sentrale personer. Etter hvert ble det klart at de ansatte som var med i disse samtalene skulle bryte ut av EUnet og danne sitt eget selskap, nemlig Webcat.

Planen var at alle ansatte skulle over i dette selskapet, og at dette selskapet igjen skulle fusjoneres inn i Mogul.

Til toppen