EUnet-rettssaken: Gisle Naurstads rolle

KPNQwest har gått til rettssak mot Gisle Naurstad, og mener at han må stilles til ansvar for at nesten alle i EUnet Media forsvant til fordel for konkurrenten Mogul. digitoday gir deg her en oversikt over Gisle Naurstads rolle i det tidligere EUnet Norge.

KPNQwest har gått til rettssak mot Gisle Naurstad, og mener at han må stilles til ansvar for at nesten alle i EUnet Media forsvant til fordel for konkurrenten Mogul. digitoday gir deg her en oversikt over Gisle Naurstads rolle i det tidligere EUnet Norge.

Gisle Naurstad var en av gründerne i EUnet Norge, og er av utdannelse siviløkonom med lang fartstid fra databransjen, blant annet som økonomidirektør for det fordums store selskapet Sysdeco .

I perioden 1997 til 1998 ble det knyttet kontakt med konserndirektør Wim Vink i det internasjonale EUnet. Grunnen var at daværende administrerende direktør i EUnet Norge, Per Brose, ville skifte jobb. Naurstad ble spurt om han ville tre inn i Broses stilling på midlertidig basis.

Naurstad ville ikke ansettes, men gjøre jobben som fakturerende konsulent. I Nedre Romerike Herredrett har han forklart at siden han ikke hadde et eget konsulentselskap, benyttet han seg av sin kamerat Kristian Birkelands selskap, Birkman AS. Oppdraget skulle således faktureres gjennom dette selskapet.

Birkman er medsaksøkt i saken mot Naurstad.

I løpet av sensommeren/høsten 1998 gikk Naurstad og EUnet-kollega Jørn Lyseggen i dialog med Mogul Media om oppkjøp, noe alle parter var enige om at det skulle jobbes for. Men prosessen gikk ikke gjennom fordi ledelsen i EUnet International, som eier alle aksjene i EUnet Norge, var avventende.

Samtalene med Mogul ble imidlertid gjenopptatt senere på høsten 1998. Både Lyseggen og Naurstad besluttet å kjøre prosessen videre, men denne gangen som en fusjon - ikke oppkjøp. Disse samtalene, og en "due dilligence" av EUnet Media ble ikke rapportert til ledelsen i Amsterdam (se egen sak).

Men i stedet for å fortsette med fusjonsprosessen, ble det lagt opp til en Managment Buy Out - det vil si at ledelsen i selskapet kjøper ut eierne - av EUnet Media. Gisle Naurstad trakk seg da ut av forhandlingene mens Jørn Lyseggen fortsatte, skal en tro hendelsesforløpet som ble presentert under rettssaken i Nedre Romerike Herredsrett i forrige uke.

Enden på visa ble en pressemelding, datert den fjerde februar i 1999, som forklarer at EUnet Media og Mogul fusjonerer. Dette viste seg ikke å stemme. Det som hadde skjedd var at flere av EUnet Medias ansatte hadde sluttet i selskapet og begynte tre måneder senere i Mogul.

Gisle Naurstad ble suspendert fra sin stilling som administrerende direktør en stund etter, og begynte tre måneder senere i stillingen som administrerende direktør i EUnet-konkurrenten Uunet Norge.

Til toppen