EuroISDN er grunnlag for vekst

Da teleoperatørene tok i bruk ISDN i USA på 80-tallet ble det lansert 19 ulike ISDN-profiler fra de ulike operatørene. Europeiske selskaper tok lærdom av dette og ble i 1989 enige om en felles standard. 31 operatører i 25 land har forpliktet seg til å levere EuroISDN.

Da teleoperatørene tok i bruk ISDN i USA på 80-tallet ble det lansert 19 ulike ISDN-profiler fra de ulike operatørene. Europeiske selskaper tok lærdom av dette og ble i 1989 enige om en felles standard. 31 operatører i 25 land har forpliktet seg til å levere EuroISDN.

Gjennom sitt felles ISDN Memorandum of Understanding (MoU) ble alle daværende vesteuropeiske teleoperatører enige om hvilke formaliteter som skulle gjelde for ISDN-tilbudene til de ulike operatørene.

Dette har gitt klare for deler for de europeiske teleoperatørene. ISDN er blant de hurtigst voksende industrier i den vestlige verden. Den europeiske standarden har ført til at europeerne ligger langt framme i løypa sammenlignet med USA og Japan. I Europa er det levert ti millioner ISDN-linjer, hvorav Norge står for knappe 300.000, mens det er

innstallert tre millioner linjer i USA og halvannen million i Japan.

I Europa er det Deutsche Telekom som er den aller største, og står alene for vel halvparten av de leverte ISDN-linjene.

EuroISDN er også i ferd med å etablere seg som en standard for telekomselskap utenfor Europa. Telecom South Africa, israelske Bezeq og Telecom Indonesia vil tilby den europeiske standarden, mens selskap som AT&T er aktive observatører til hva som skjer på den europeiske ISDN-fronten.

Til toppen