Europa blir egen region i Cisco

Cisco har vedtatt å dele «EMEA» – Europa, Midtøsten og Afrika – i to forretningsregioner.

Cisco har vedtatt å dele «EMEA» – Europa, Midtøsten og Afrika – i to forretningsregioner.

Cisco oppretter tre nye geografiske områder, heter det i en pressemelding fra selskapet. Målet er å posisjonere selskapet for økt fremtidig vekst. Landene i den tidligere EMEA-regionen fordeles mellom organisasjonsenhetene "Europa" og "Voksende markeder". Chris Dedicoat overtar som ny Europa-sjef etter Rob Lloyd.

Motivet for endringene er å strømlinje selskapet for å oppnå langsiktig vekst, styrkede markedsandeler i voksende markeder og bedre service.

I tillegg til de nye geografiske områdene "Europa" og "USA og Canada", opprettes enheten "Voksende markeder". Sistnevnte etableres spesielt for å imøtekomme behovet i områder som nå investerer tungt i ny nettverksinfrastruktur for å gripe nye forretningsmuligheter. Områdene som inngår i denne enheten er Latin Amerika, Midtøsten og Afrika, Russland og flere østeuropeiske land.

Til toppen