Europa dårlig forberedt på år 2000

Ingen av Europas 100 største selskaper har forberedt sine edb-systemer på år 2000, går det fram av en undersøkelse fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs.

Ifølge nyhetsbyrået Agence France-Presse viser undersøkelsen at bare 43 av Europas 100 største selskaper har hittil gjennomført en detaljert gjennomgang av hvilke følger årtusenskiftet kan få for deres datasystemer. Ingen kunne svare bekreftende på at programvaren deres ville være i stand til å håndtere overgangen.

Femten selskaper anslo kostnadene forbundet med anstrengelsene for å oppnå år 2000-kompatibilitet til minst 100 millionder dollar.

Undersøkelsen viser at selv om stadig flere blir bevisst de problemene årtusenskiftet kan medføre, går det forholdsvis tregt å omsette denne bevisstheten til praktiske tiltak.

Følgen kan være utstrakte krisetiltak når datasystemene begynner å svikte.

Til toppen