Europa-dom styrker EU mot Microsoft

En ny avgjørelse i Europa-domstolen styrker EU-kommisjonens sak mot Microsoft.

En ny avgjørelse i Europa-domstolen styrker EU-kommisjonens sak mot Microsoft.

Et sentralt tema i Microsofts anke mot EU-dommen er hvorvidt Microsoft kan pålegges å dele forretningshemmeligheter og patentert eller opphavsrettsbeskyttet teknologi med sine konkurrenter, og i hvilken utstrekning det å nekte å dele slik teknologi kan betraktes som misbruk av monopolstilling.

Europa-domstolen i Luxemburg avgjorde i dag en tilsvarende prinsipiell strid mellom to amerikanske legemiddelselskaper. IMS Health har laget et de facto standardsystem for innhenting av data om legemiddelsalg og –resepter. Konkurrenten NDCHealth krever tilgang til systemet, under henvisning til at IMS Health ellers vil misbruke sin monopolstilling.

Kjennelsen går i favør av NDCHealth.

EU-kommisjonens talsperson Amelia Torres innkalte straks til en pressekonferanse der hun slo fast at kjennelsens prinsipielle grunnlag klargjør når det er riktig å kreve at en monopolist deler sin teknologi med konkurrentene, og at den styrker EU-kommisjonens sak mot Microsoft.

– Domstolen har klargjort unntaksbetingelsene der det å nekte lisens når selskapet er dominerende, kan betraktes som misbruk av markedsmakt, sa Torres ifølge Reuters. – Vi har den oppfatningen at unntaksbetingelsene slik de er nedfelt i IMS-saken, også er oppfylt i Microsoft-saken.

    Les også:

Til toppen