Europa får egen ATM-nettinfrastruktur

Et toårig samarbeidsprosjekt mellom 20 europeiske nettoperatører om ATM bredbåndskommunikasjon er nå avsluttet. Prosjektet har gjennom utprøving av verdens største eksperimentelle nettverk basert på ATM, brakt Europa ett skritt nærmere en felles bredbånds nettinfrastruktur.

JAMES (Joint ATM Experiment on European Services) har i perioden april 1996 til mars 1998 vært et prøveprosjekt der 20 av Europas nettoperatører har implementert og driftet av verdens største eksperimentelle nettverk basert på ATM-utstyr fra mange forskjellige leverandører.

ATM (Asynchronous Transfer Mode) er etter dette blitt ytterligere befestet som nøkkelteknologien for et bredbåndsnett som kan dekke hele verden - en elektronisk supermotorvei.

Med bakgrunn i de vellykkede tekniske resultatene fra JAMES-prosjektet, vil tilbud på kommersielle internasjonale ATM-tjenester bli tilgjengelig de nærmeste månedene fra Europas nettoperatører.

Telenor har siden mai 1996 solgt ATM-tjenester i Norge og Norden under navnet Nordicom ATM. Ved utgangen av 1997 hadde Telenor registrert 50 ATM-tilknytninger. Nordicom ATM leveres i samarbeid med Telenordia i Sverige og TeleDanmark og var det første kommersielle ATM-nettet mellom flere teleoperatører.

I løpet av prosjektperioden ble over 60 prosjekter koblet sammen internasjonalt over JAMES-nettet. Brukerapplikasjonene som ble utprøvd gjennom nettet var eksempelvis videokonferanser, fjernarbeid, filoverføring for støtte til internasjonalt prosjektsamarbeid og TV-sendinger til satellittstasjoner tjenester som krever stor båndbredde og liten forsinkelse.

Nettoperatørene som deltok i prosjektet var Belgacom, Bezeq Israel, BT, Deutsche Telecom, Finnet International, France Telecom, Iceland Telecom, OTE Greece, Portugal Telecom, P&T Luxembourg, PT Austria, Swisscom, Telecom Eirean, Telecom Finland, Telecom Italia, Tele Danmark, Telefonica de Espana, PTT Telecom Netherlands, Telia og Telenor.

Til toppen