Europa foretrekker Java framfor .Net

En rapport fra analyseselskapet QNB Intelligence viser at Java dominerer i europeiske storbedrifter.

En rapport fra analyseselskapet QNB Intelligence viser at Java dominerer i europeiske storbedrifter.

Det britiske analyseselskapet QNB Intelligence har utgitt en spesialrapport i sin serie om investeringstrender innen IT, om hvordan europeiske storbedrifter forholder seg til henholdsvis Java og .Net som plattformer for applikasjonsutvikling: Investment Trends in Information Technology: Special Report: Application and Development Platforms.

Grunnlagsmaterialet er intervjuer av 415 europeiske ledere innen flere bransjer, foretatt i månedene mai og juni i år. Oppdragsgiver er Microsoft EMEA (Europe, Middle East and Africa). Rapporten er gjennomført på uavhengig vis.

Mer presist gjelder problemstillingen den praktiske bruken av Java 2EE kontra Microsoft .Net som alternative plattformer for utlegging og utvikling av applikasjoner til intern og ekstern bruk. Tre av fire europeiske storbedrifter har valgt minst en av disse som del av sin standardiserte IT-arkitektur.

Den viktigste konklusjonen i undersøkelsen er at 41 prosent av bedriftene bruker både Java og .Net. 34 prosent brukere bare Java, mens 17 prosent bruker bare .Net. Til sammen leder altså Java med 75 prosent mot 58 prosent for .Net.

QNB har brutt tallene per land og per bransje (blått er både Java og .Net, grønt er bare .Net, rødt er bare Java):

Per land kan man merke seg at Tyskland er representativ for det europeiske gjennomsnittet. Sverige har en ualminnelig stor andel som satser på begge plattformer (55 prosent), og en tilsvarende ualminnelig liten andel som utelukkende satser på .Net. Nederland skiller seg ut med bare 10 prosent som satser på begge, mens 50 prosent satser bare på Java. Bare i Sveits er det flere som velger .Net framfor Java.

Fordelt per bransje er det interessant at ingen innen verken bygg, olje og gass, eller logistikk, transport og reise, har valgt .Net som eksklusiv plattform. I de to sistnevnte sektorene bruker alle Java, mens under 70 prosent supplerer Java med .Net. Bare innen FMCG ("Fast Moving Consumer Goods", altså ferskvare) er .Net mer utbredt enn Java.

Microsoft skårer et viktig poeng når det gjelder spørsmålet om hvorvidt styringen og kontrollen over utviklingsmiljøet er i ferd med å bli enklere eller vanskeligere. Nærmere 45 prosent av dem som bare bruker .Net svarer at denne utfordringen er blitt enklere, mens godt over 30 prosent av dem som bare brukere Java svarer at den er blitt mer komplisert.

– Det viktigste med denne undersøkelsen er at den viser at Java mot .Net ikke dreier seg om enten-eller, men både-og, men at Java 2EE likevel har størst gjennomslag, sier markedsdirektør i Oracle Norge, Harald Løvvik, i en kommentar til digi.no. – I Norge vil denne virkningen vil bli forsterket på sikt, fordi Java dominerer i norske høyskoler og universiteter.

Til toppen