Europa må handle fort på mobilen

I en rapport fra Andersen Consulting advarer konsulentselskapet europeere med å være for seint ute med å satse på det mobile Internett. Hvis ikke kan amerikanerne komme til å ta over markedet. M-commerce blir nemlig meget viktig, mener Andersen.

I en rapport fra Andersen Consulting advarer konsulentselskapet europeere med å være for seint ute med å satse på det mobile Internett. Hvis ikke kan amerikanerne komme til å ta over markedet. M-commerce blir nemlig meget viktig, mener Andersen.

Utvikling og muligheter innenfor det mobile Internett og bruken av m-commerce har fått flere europeiske selskapers oppmerksomhet.

I en fersk rapport fra Andersen Consulting blant toppledere fra store europeiske bedrifter, skriver de at 94 prosent av de europeiske respondentene til undersøkelsen var oppmerksom på m-commerce. 58 prosent av disse var åpen for å ta dette i bruk, mens 28 prosent hadde allerede konkrete planer om å ta m-commerce i bruk.

15 prosent brukte m-commerce som del av driften, men blant de rene dotcom selskapene hadde hele 28 prosent tatt mobilen inn i forretningsplanen. Dette er tall som ligger langt over tilsvarende undersøkelser fra USA, hvor bare seks prosent bruker m-commerce.

Så langt har m-commerce i Europa gått på tjenester innenfor handel av varer, annonsering og finansielle tjenester, men business to business - løsninger er på full fart inn i markedet.

Den store fordelen med m-commerce er at penetrasjonen i markedet kan ta helt av. Hvis veksten i bruk av mobiltelefoner blir like sterk i fremtiden som den er i dag, vil mobile terminaler stå for den viktigste porten til nettet.

Dette skaper muligheter for land som i dag har lav Internett-penetrasjon (som Italia, Tsjekkia med mer) men hvor mobil-penetrasjonen er meget høy og raskt voksende, mener Andersen Consulting. Disse nasjonene har nå en gylden mulighet til å kaste seg på lasset og ta igjen forspranget til resten av Europa og USA.

Men skal m-commerce bli en ledene kraft i utviklingen av europeisk forretningsliv må det satses. Andersen Consulting mener at europeiske bedrifter ventet noe lenge med å ta opp e-commerce i strategien men at man nå har kommet på banen for fullt når det gjelder den nye nettverksøkonomien.

Men det aller meste av den såkalte nettverksøkonomien er amerikansk, etter amerikanske mønster og med amerikanske forutsetninger. Dette må ikke skje med m-commerce, mener Andersen Consultings rapport. De skriver at bedriftene enda en gang sitter på gjerdet med risikoaversjon, med det resultat at man nok en gang blir forbigått av USA.

Allerede nå er Japan et hestehode foran, og amerikanerne kommer for fullt.

Dermed blir nyskapning og innovasjon et meget sentralt element. Selskaper og miljøer må ikke bare stimulere til økt kreativitet, de må også kunne føde og utvikle dette til produkter som skal settes på markedet. Til dette kreves det entreprenørskap. Enten selskaper som starter for seg selv eller har en holdning til dette innad i selskapene.

I dag er det USA som gjør alt bedre, raskere, nyere og større. Europeiske bedrifter og ikke minst styresmakter har mye å gjøre for å legge forholdene til rette slik at innovasjon kan spire og gro, mener Andersen Consulting i rapporten.

Til toppen