Europa sakker innen produksjon av brikker

Tyngden i verdens brikkeproduksjon er så avgjort ikke i Europa, og verre vil det bli.

Verdens halvlederprodusenter er blitt foret med optimistiske prognoser i lengre tid. I går varslet bransjeorganisasjonen Semiconductor Industry Association (SIA) at de nok en gang har revidert sine prognoser for 2006 oppover, denne gangen til 9,8 prosent, mot tidligere 7,9 prosent.

Bakgrunnen for den siste oppjusteringen er enda større forventninger til hva mobiltelefoner vil trenge av ulike typer brikker, både prosessorer og minne.

SIA har også revidert prognosene for halvledermarkedet ut 2009. De går ut på 11,0 prosent vekst i 2007, 12,0 prosent i 2008 og 4,0 prosent i 2009. Det blir i snitt 9,2 prosent per år, og innebærer en økning til 323 milliarder dollar, fra 227,5 milliarder dollar i 2005.

De regionale analysene til SIA omfatter USA, Europa, Japan og Asia/Stillehavet. Det er størst vekst i Asia/Stillehavet, med 49 prosent vekst fra 2005 til 2009, det vil si fra 103 milliarder dollar til 158 milliarder dollar.

I denne perioden ventes Europa å vokse med 27,5 prosent til 51 milliarder dollar, USA med 43 prosent til 58 milliarder dollar, og Japan med 40,5 prosent til 59 milliarder dollar.

Mens den globale veksten fra 2005 til 2009 er på 42 prosent, og de øvrige regionene stort sett ventes å holde denne veksten, står Europa fram som den store taperen.

SIA presenterer den regionale prognosen slik:

Til toppen