Europa tar igjen USA innen outsourcing

Innen 2009 vil det vesteuropeiske markedet være størst, skal en tro analytikerne til IDC.

Europa tar igjen USA innen outsourcing

Innen 2009 vil det vesteuropeiske markedet være størst, skal en tro analytikerne til IDC.

Analyseselskapet IDC har nettopp utgitt en rapport med tittel Western European IT Services Market 2007 and Forecast 2008-2012.

Her heter det at det vesteuropeiske markedet for IT-tjenester gjorde det bedre enn ventet i 2007. Det nådde 192,3 milliarder dollar, 6,4 prosent mer enn i 2006.

I 2008 venter IDC noe mindre vekst, nærmere bestemt 4,6 prosent. De tror den usikre økonomiske situasjonen vil føre til færre kontrakter, selv om kredittvanskene vil være mindre utfordrende i Vest Europa enn i USA. For hele perioden ut 2012 tror IDC på en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,8 prosent, slik at markedet når en verdi på 242,8 milliarder dollar i 2012.

Tjenesteutsetting – «outsourcing» – vil stå for mesteparten av veksten, tror IDC, og nå en andel på 42 prosent av det samlede markede for IT-tjenester i 2012. Vekstraten anslås til 7,5 prosent i 2008, og til gjennomsnittlig 7,0 prosent hvert år fram til 2012.

– Globalt sett anslår IDC at Vest Europa innen 2009 vil gå forbi USA og bli det største geografiske markedet for utsetting av IT-tjenester.

Av de fem største europeiske økonomiene, venter IDC at Tyskland og Spania vil vokse raskere enn det europeiske gjennomsnittet, mens Frankrike, Italia og Storbritannia vil vokse saktere.

I 2008 vil kundene generelt sett vektlegge fleksibilitet og evne til rask omstilling, heter det. Mange europeiske storbedrifter vil ha større fokus på effektiv drift og kostnadskutt enn på vekst, og de vil forlange av sine leverandører at de bidrar kreativt til å hjelpe dem redusere utgiftene.

    Les også:

Til toppen