Europa tørster fortsatt etter PC-er

Hver sjuende europeisk PC er en Compaq, og markedet vokser med 21 prosent, ifølge IDC.

IDCs tall slår Europa, Midtøsten og Afrika sammen til én region. Fjerde kvartal 1997 var sterkt. Likevel vokste salget, målt i antall enheter, med 21 prosent i første kvartal 1998 i forhold til samme kvartal i fjor. IDC tolker dette som tegn på uendret etterspørsel i konsumentmarkedet.

Ian Darbyshire, sjef for IDCs EMEA Quarterly PC Tracker Program, sier at prisen på PC-er har spilt en viktig rolle, og at tilgang på maskiner til under "tusen dollar" har stimulert etterspørselen i alle bransjer.

De ledende amerikanske leverandørene fortsetter å ta markedsandeler fra lokale og mindre produsenter. Hewlett Packard og Dell vokste med henholdsvis 73 og 66 prosent til markedsandeler på 7,5 og 7,2 prosent. Compaq vokste 32 prosent og økte andelen sin til 14,2 prosent. IBM forverret sin andre plass: 10 prosent vekst var betydelig mindre enn markedet, og andelen er nede i 8,0 prosent.

Alle europeiske land viser vekst. Tilbudssalg i Skandinavia og hjemmemarkedet er de vesentlige faktorene som forklarer veksten i denne regionen. Dette markedet forventes å øke ytterligere i løpet av året.

I Øst-Europa er det særlig Ungarn og Bulgaria som utmerker seg. Noen produsenter har brukt disse markedene til å teste ut nye produkter, og lansert produktene her istedenfor i Vest-Europa. Øst-Europa er den eneste regionen der Compaq ikke topper leverandørlisten: Her regjerer den lokale produsenten Visit.

Til toppen