Europa vil vrake GPS til fordel for Galileo

Regjeringen foreslår at Norge deltar i det intereuropeiske Galileo-programmet som skal etableres som et europeisk alternativ til det amerikanske GPS-systemet.

Regjeringen foreslår at Norge deltar i det intereuropeiske Galileo-programmet som skal etableres som et europeisk alternativ til det amerikanske GPS-systemet.

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår Regjeringen en bevilgning på 18 millioner kroner til test- og valideringsfasen som gjor at Norge er med som likeverdig partner i programmet fra starten.

- Programmet kan gi gode muligheter for norsk romindustri på lengre sikt, sier president i NIFRO (Norsk Industriforum for Romrelatert Virksomhet), Sverre Bisgaard.

Lenger enn dette strekker ikke Bisgaard seg i sin positive omtale av forslaget til statsbudsjett.

Bisgaard sier at det er derfor svært urovekkende når budsjettmidler til den europeiske romorganisasjonen ESA reduseres innenfor telekommunikasjonssektoren, samtidig som en ser hvilke opptrappingsplaner som ligger på bordet i Europa forøvrig. - Dette er tydelige faresignaler om at norsk industri kan miste sine markedsposisjoner i stedet for å øke dem slik forutsetningen var.

- Til tross for høy kompetanse innenfor et høyteknologisk miljø utestenges Norge fra å konkurrere om industrikontrakter som kunne bety mange arbeidsplasser i en desentralisert næring fordi Norge ligger i bunnsjiktet hva angår deltakelse i de kommersielle programmene innen ESA-området fordi nasjonale bevilgninger til disse er under halvparten av gjennomsnittet for de øvrige medlemsland.

- Etter dette bevilgningsforslaget kan det bli vanskelig, ja, kanskje umulig å nå omsetningsmålet på 12 milliarder for norsk romvirksomhet i 2005, sier Bisgaard.

Til toppen