Europas helsesjefer til Svalbard

Europas helseledere samles i verdens nordligste samfunn for å kartlegge framtidige helsetjenester med IKT.

Europas helseledere samles i verdens nordligste samfunn for å kartlegge framtidige helsetjenester med IKT.

Elleve av Europas øverste helseledere er samlet på EUs årlige e-helsekonferanse som arrangeres i Tromsø, Norge 23. og 24. mai.

Lørdag ettermiddag ble helseministrene fløyet til Svalbard med Norges helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen som vert. Det var her blant isbjørner og polarrev ministrene innledet samtalene om helsetjenester ved bruk av IKT som verktøy.

På Svalbard med drøyt 1800 innbyggere, skal ministrene lære om bruk av moderne teknologi gjennom verdens lengste fiberkabler som er lagt på havbunnen fra Andøya i Norge til Svalbard.

Den fiberbaserte forbindelse skal ivareta Svalbard-befolkningen og turistenes krav til helsetjenestene gjennom kommunikasjon mellom Longyearbyen sykehus på Svalbard og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, to timers flytur unna. Fiberkablene gir gigakapasitet til verdens nordligste samfunn.

Det helseministrene neppe blir fortalt er at fiberkablene har satt sinnene i kok hos flere hjørnestenbedrifter på Svalbard. Årsaken er en diskriminerende prispolitikk som følge av at Svalbard er fritatt for konkurranseloven.

    Les også:

EUs ambisjoner for morgendagens helsevesen er at det skal ivareta borgernes økende mobilitet og samtidige krav om tilgjengelige helsetjenester.

Det er dette som demonstreres for ministrene ved Longyearbyen sykehus hvor nytten av kablene synliggjøres gjennom topp moderne helsetjenester som; webbasert røntgensystem, trombolytisk behandling av hjerteinfarkt og tilgjengelige akuttmedisinske tjenester via kobling mot Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Blant deltakerne er Richard Granger ved den nasjonale helsetjenesten i England (NHS). Britene er kommet langt innen e-helse og bruker store ressurser på å modernisere sektoren.

Til toppen