Europas personvernere ber for e-frihetene

Syv europeiske personvernorganisasjoner krever i et åpent brev til Europarådet at politiske ledere må forsvare borgernes rettigheter som ledd i kampen mot terrorismen.

Syv europeiske personvernorganisasjoner krever i et åpent brev til Europarådet at politiske ledere må forsvare borgernes rettigheter som ledd i kampen mot terrorismen.

I brevet oppfordres Europas politiske ledere til å avstå fra å utvide politiets og etterretningstjenestenes lovhjemmel og tekniske muligheter til å avlytte folks kommunikasjoner. Personvernorganisasjonene stiller seg tvilende til hvor effektive slike tiltak er i forhold til sitt påståtte formål, og advarer mot det tap av personvern som tiltakene vil påføre vanlige borgere.

Brevet viser spesielt til overvåkningssystemet Echelon og at dette systemet, som i prinsippet kaprer all verdens satellittformidling av telefoni og e-post, ikke synes å ha gitt opplysninger som kunne ha hindret terrorangrepene mot USA. Organisasjonene støtter anbefalingene i Echelon-resolusjonen som Europa-parlamentet nylig vedtok, og insisterer på å opprettholde vernet av den frie retten til å kryptere e-post og annet samband. De støtter også resolusjonens anbefaling om å kun å benytte e-postklienter distribuert i åpen kildekode, der det er enkelt å sjekke at det ikke finnes bakdører mot avlyttings- og overvåkningssystemer.

Brevet advarer til slutt mot lovgivning som går ut på å pålegge Internett- og telefonitilbydere å oppbevare trafikkdata for seinere bruk av politi og etterretning. Organisasjonene mener at slike data omdanner kommunikasjonsinfrastrukturen til et overvåkningsorgan som registrerer intime detaljer fra alle borgernes privatliv.

Brevet er underskrevet av disse organisasjonene:

Til toppen