Europas politi tar i bruk nytt nettvåpen mot barneporno

Politiet i en rekke europeiske og asiatiske land tar nå i bruk det britiske anti-barneporno-systemet SurfControl.

På initiativ fra det britiske utenriksdepartementet, samler nå politiet krefter i en verdensomspennende kamp mot barneporno på Internett. Det er spesielt 'problemland' i Øst-Europa og Sørøst-Asia der mye av det ulovlige innholdet stammer fra, som innsatsen skal konsentreres mot, melder BBC torsdag.

Politiet skal i økt utstrekning ta i bruk det britiske datasystemet SurfControl, i utgangspunktet en filtreringsprogramvare som senere er blitt utvidet til å fange opp folk som søker etter, besitter eller distribuerer ulovlig pornografisk innhold på Internett.

SurfControl skal allerede ha vært brukt med suksess i flere omfattende barnepornorazziaer i Storbritannia, deriblant Operation Appal, der 40 mistenkte ble arrestert, og Operation Magenta, en landsomfattende aksjon som resulterte i 75 arrestasjoner.

Les også:

Barneporno på Internett er dessverre ikke et ukjent fenomen i Norge heller. I august i år startet opprullingen av det som politiet har omtalt som norgeshistoriens største barnepornosak. Saken har forgreininger over hele landet - det eneste politidistriktet hvor ingen ble siktet for å ha lastet ned barneporno fra internett, er Salten politidistrikt i Nordland.


Barnepornoaksjonen Pendulum tok av da det ble kjent at hele 160 personer var siktet i saken, og av disse skulle 90 ha erkjent befatning med barnepornografisk materiale. De siktede risikerer opp til to års fengsel om de blir tiltalt og eventuelt dømt.

Ifølge Kripos-sjef Arne Huuse har det tilsynelatende ikke vært noen spesiell forbindelse mellom de siktede utover det at de har samlet på barnepornografisk materiale.

- Fellesnevneren for disse er internett og interessen for barneporno. De kommer fra alle samfunnslag og utgjør vel sånn sett et snitt av befolkningen, fortalte Huuse.

Internasjonalt politi samler seg nå om en felles forståelse om at barneporno er et globalt problem som krever en global løsning.

Derfor får politiet i en rekke land nå muligheten til å ta i bruk det britiske antibarnepornoverktøyet SurfControl. Programvaren er allerede eksportert til politimyndigheter i Øst-Europa og Sørøst-Asia, og eksperter fra engelske National Hi-Tech Crime Unit skal bistå med opplæring av politiet i bl.a. Bulgaria, Latvia, Romania, Filippinene og Thailand.

- Selv om mange erkjenner at de har et problem med at barnepornografisk innhold produseres i og distribueres fra deres land, mangler de både tekniske og menneskelige ressurser til å etterforske og avdekke mistenkelige forhold. Vi kan hjelpe dem der de er, noe som vil hjelpe alle land til å beskytte seg mot de enorme ødeleggelser som gjøres av de som misbruker barn, sier en talsperson i britisk UD til BBC.

Også norsk rettsvesen tok nylig et standpunkt om at det knapt finnes noen unnskyldning for på en eller annen måte å bidra til distribusjon av barnepornografisk materiale. Den 6. juni ble Tele2 Norge AS i Oslo tingrett idømt en bot på en halv million kroner for å ha formidlet barnepornografisk materiale via newsgrupper som lå på selskapets servere.

Tele2 uttrykte at de var "voldsomt overrasket over dommen" fordi tingretten tolket EU-lovgivingen på området på en helt annen måte enn det som har skjedd i noe land tidligere. Til tross for at retten i domsslutningen skrev at Tele2 ikke hadde gjort noe mindre enn andre ISP-er har gjort når de er blitt konfrontert med tilsvarende innhold på sine servere, ble selskapet dømt.

Pornodommen mot Tele2 ga straks konsekvenser for nettbrukerne, da Telenor valgte med umiddelbar virkning å stenge alle nyhetsgrupper på nettet dersom de inneholdt bilder. Også svenske Telia stengte den 1. oktober alle binærgrupper på sine news-servere, men av en annen begrunnelse - nærmere bestemt som følge av en beslutning i en bransjearbeidsgruppe som har evaluert etikk- og sikkerhetsspørsmål i nyhetsgrupper.

Økokrim sa seg veldig fornøyd med dommen mot Tele2 fordi kjennelsen slår fast at internettleverandørene ikke bare kan lene seg tilbake og si at man ikke kan fjerne ulovlig innhold på sine servere uten at de først får tips om at de har slikt materiale liggende på sine maskiner.

- Det er ikke slik at vi har forlangt at ISP-ene må ha kontroll på enkeltmeldinger - det skjønner vi også er en svært så omfattende oppgave. Vi har forlangt at operatørene kontrollerer innholdet på gruppenivå. Det handler med andre ord om ikke å tillate grupper som "alt.binary.erotica.animals", "alt.binary.erotica.lolita.teens" eller liknende grupper som navnet indikerer må inneholde straffbart materiale. Vi snakker om at operatørene gjør det vi med rimelighet kan forlange, sa førstestatsadvokat Inger Marie Sunde til digi.no som en reaksjon på dommen, som Sunde er enig i er en ren 'distribusjonsdom'.

Les om Tele2-dommen her:

Til toppen