Europas servermarked står stille

I omsetning står Europas servermarked stille, ifølge IDC. Sun går mye tilbake og Dell går kraftig fram.

I omsetning står Europas servermarked stille, ifølge IDC. Sun går mye tilbake og Dell går kraftig fram.

Analyseselskapet IDC har kunngjort sine tall for utviklingen av servermarkedet, både globalt og i Europa.

Målt i dollar, vokste det europeiske servermarkedet med 7,7 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. I forhold til fjerde kvartal i fjor var det en nedgang på 19,6 prosent.

Med konstant dollar kurs, ville den registrerte veksten vært negativ på årsbasis, skriver IDC i sin vurdering.

Fordelt på plattformer, er bildet broket. IDC skiller mellom x86-servere (fordelt på 32 biters og 64 biters utvidelse, kalt henholdsvis x86-32 og x86-64), Itanium-servere, RISC-servere (i hovedsak Unix-servere) og CISC-servere (stormaskiner).

x86 viser den største omsetningsveksten, målt i dollar til 23,2 prosent. I forhold til første kvartal i fjor var det vekst innen alt unntatt enveis servere. IDC skriver at en viktigere indikator på den helhetlige tilstanden er omsetningen sammenliknet med foregående kvartal. Fireveisservere sto stille i omsetning, mens alle andre varianter gikk tilbake.

Av de 371.000 enhetene, var det for første gang over solgt over 1000 Itanium-servere i Europa. Tallet på RISC-maskiner økte noe, men omsetningen de genererte, falt. Stormaskiner holdt seg noenlunde konstant i tall og dollaromsetning.

Det er verdt å merke seg at markedet velger x86-64 i stedet for Itanium. IDC skriver at det ble solgt 3,7 ganger så mange x86-64-servere i Europa som Itanium. Inntil 1. august har AMD monopol på denne plattformen. Intel krøp til korset i februar og kunngjorde at de også ville komme med x86-64-prosessor, med de første leveransene i begynnelsen av august. X86-64 vokste med 69 prosent i antall enheter i forhold til foregående kvartal.

Unix-markedet fortsetter å falle, med 16,5 prosent i forhold til foregående kvartal, og med 2 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Unix-segmentet står i dag for 41,2 prosent av all serveromsetningen i Europa. Windows-servere går langt bedre, og har økt andelen av den samlede serveromsetningen i Europa til 27,3 prosent, fra 23,8 prosent i fjor. I forhold til foregående kvartal falt omsetningen av Windows-servere med 6,6 prosent, og økte med 24,6 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Omsetningen av servere beregnet på Linux økte med 41,5 prosent på årsbasis og utgjør nå 7,1 prosent av den samlede europeiske omsetningen av servere. Målt i enheter er andelen 15,1 prosent.

Bladservere fortsetter å vokse, men andelen er stadig beskjeden, med 4,8 prosent av alle enheter.

IDC kommenterer at europeiske serverkjøpere fortsatt er svært forsiktig med sine investeringer. Det som driver markedet er konsolideringsprosjekter motivert av jakten på stadig lavere driftskostnader og det faktum at mange sitter igjen med utrangert maskineri.

Per leverandør fordeler omsetningen seg slik:

Trekker man åtte prosentpoeng fra veksten til hver leverandør, for å korrigere for endringen i dollarkursen, får man et noenlunde riktig bilde av utviklingen. IBM og HP holder stand, mens Fujitsu Siemens og særlig Sun går tilbake. Dell har en imponerende vekst.

Markedsandelene har utviklet seg slik, ifølge IDC:

Målt i antall enheter, er HP fortsatt størst, med 152.802 leverte servere, 24,7 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. IBMs største omsetningsvekst kom innen Linux-servere, med 67,9 prosent høyere inntekt enn i samme kvartal i fjor.

Til toppen