Europeere bryr seg lite om å sikre IT-kvalitet

En undersøkelse av Compuware viser at svært få europeiske bedrifter kvalitetssikrer sine IT-prosjekter.

En undersøkelse av Compuware viser at svært få europeiske bedrifter kvalitetssikrer sine IT-prosjekter.

I en undersøkelse utført av programvareselskapet Compuware blant 184 IT-direktører i større europeiske bedrifter, svarer 78,3 prosent at de ikke benytter formelle metodeverktøy for å kvalitetssikre sine IT-prosjekter. En av tre hevder imidlertid at de har slike metodeverktøy, men at de ikke bruker dette for hvert IT-prosjekt.

– Det er mye dyrere å rette opp feil etter at løsningen er ferdig, enn når man forsatt er på prosjektstadiet. En god kvalitetsmetodikk kan derfor være en lønnsom forsikring for å lykkes med IT-prosjektet, sier administrerende direktør Petter Gulbrandsen i Compuware Norge.

Ifølge bransjeanalytikere mislykkes halvparten av europeiske IT-prosjekter ved at prosjektet enten tar lengre tid, koster mer enn budsjettert eller at løsningen inneholder feil eller mangler.

– Vår erfaring er at mange IT-prosjekter ikke lykkes fordi bedriften mangler gode metodeverktøy for å drive kvalitetssikring. Mange bedrifter nedlegger store ressurser på å kvalitetssikre IT-løsninger. Men de sliter å vite hvor mye tid og penger de skal bruke på testingen, og ikke minst hva de skal teste på forhånd for å sikre at prosjektet ikke feiler. I store komplekse IT-prosjekter er dette nærmest umulig å finne ut av uten et godt metodeverktøy for kvalitetssikring, sier Gulbrandsen.

Compuware har utviklet et eget metodemodell for å gjøre virksomheter bedre i stand til å kvalitetssikre sine IT-løsninger og prosjekter. Metodemodellen heter Compuware Quality Maturity Modell (CQMM).

Til toppen