Europeisk forskning med bremsene på

EU mener at manglende intensitet i den europeisk forskningen er en alvorlig trussel mot den kunnskapsbaserte økonomien.

EU mener at manglende intensitet i den europeisk forskningen er en alvorlig trussel mot den kunnskapsbaserte økonomien.

EU-kommisjonen publiserte denne uken en ny publikasjon om Europas posisjon innen forskning og innovasjon. Rapporten "Key figures 2005 for science, technology and innovation" viser en europeisk trend innen FoU-investeringer (forskning og utvikling) og innovasjon som bekymrer. Vekstraten for FoU-intensiteten, det si prosentandelen av bruttonasjonalproduktet som går til FoU, har sunket helt siden 2000 og nærmer seg nå null.

Kommisjonen mener Europa nå er på vei til å bomme på sitt eget mål om å øke investeringene innen FoU fra 1,9 til 3 prosent innen 2010.

- Vi må ikke være likegyldige til dette varselet. Hvis den nåværende trenden fortsetter, vil Europa miste muligheten til å bli en ledende, global, kunnskapsbasert økonomi, sier Janez Potoènik, EU-kommissær for vitenskap og forskning, i en pressemelding.

Veksten i FoU-investeringene som en prosentandel av bruttonasjonalproduktet (BNP) har ifølge EU-publikasjonen kun økt med 0,2 prosent mellom 2002 og 2003. I 2003 utgjorde FoU-investeringene 1,93 prosent av BNP i EU, sammenlignet med 2,59 prosent i USA og 3,15 prosent i Japan. Og selv om Kina i 2003 fortsatt hadde lavere FoU-intensitet (1,31 prosent) enn EU i 2003, vokste den med omtrent 10 prosent hvert av årene mellom 1997 og 2002. Fortsetter trenden, vil Kina og EU ha like høy FoU-intensitet i 2010, omtrent 2,2 prosent.

EU-kommisjonen mener at én av årsakene til nedgangen i veksten skyldes en nedgang i FoU-finansieringen fra næringslivet. I 2002 vokste denne finansieringen langsommere enn BNP, selv om dette ble kompensert gjennom noe mer penger fra det offentlige, i tillegg en vekst i forskningen finansiert fra utlandet.

I 2002 finansierte næringslivet 55,6 prosent av utgiftene til forskningen og utviklingen som ble gjort innen EU, sammenlignet med 63,1 prosent i USA og 73,9 prosent i Japan. Denne andelen er synkende i Europa. Hvis trenden ikke snus, vil EUs målsetting om at to tredjedeler av forskningen skal finansieres av den private sektoren innen 2010 ikke kunne nås. Faktisk vil situasjonen ha forverret seg.

    Les også:

Det som likevel bekymrer EU mest, er at disse nøkkeltallene kan tyde på at Europa er i ferd med å bli et mindre attraktivt sted å utføre forskning. Mellom 1997 og 2002 økte EU-baserte selskapers utgifter forbundet med forskning i USA mye fortere enn amerikanske selskapers FoU-utgifter enn i Europa. Tallene er henholdsvis 54 og 38 prosent. Skjevheten økte fra netto 300 millioner euro i 1997 til to milliarder euro i 2002. I tillegg har amerikanske investeringer vokst med en mye høyere rate i områder utenfor EU. Mens veksten per år har vært omkring 8 prosent i EU, har er den tilsvarende veksten i Kina vært 25 prosent per år.

EU mener at hvis Europa skal bli et integrert forskningsområde hvor den beste forskningen utføres, og hvor forskningsmiljøet vil kunne trekke til seg investeringer fra hele verden, må det innføres et vesentlig og vidtrekkende forskningsprogram på europeisk nivå. Ellers vil Europa forsette å bestå av en rekke nasjonale programmer, med lite koherens. Bedriftene vil fortsette med å flytte forsknings- og innovasjonsaktivitetene til andre kontinenter som tilbyr blant annet attraktiv offentlig støtte og større, kommersielle markeder.

Hele EU-publikasjonen er tilgjengelig på denne siden.

Til toppen