Europeisk Internett ute av kontroll

Den 31. mai begjærte KPNQwest seg selv konkurs. Siden har en liten kjerne av idealister holdt stamnettet i drift i påvente av at nye investorer kanskje ville redde stumpene. Men nå er det slutt.

På KPNQwests egne nettsider har den harde kjerne i selskapet i dag publisert en melding (faksimile t.h.) om at de ikke lenger vil ta ansvaret for å opprettholde driften av selskapets stamnett.

Først truet de med å skru av hele nettverket fra klokken 11 i dag, men i stedet har KPNQwest-ingeniørene i Haag valgt å forlate jobbene sine ("The KPNQwest Services Management Center is closed"), men latt pluggen stå i veggen.

Les om KPNQwest-konkursen og truslene om å stenge hele stamnettet:

Beslutningen om å la nettverket skure og gå i stedet for å ta det helt ned, begrunnes med at det skal være en viss fremgang i forhandlinger "som kan resultere i en gjenstart av virksomheten".


Nettverket er nå imidlertid helt uten bemanning, det er ingen igjen som kan besvare henvendelser fra kunder. Fredag i forrige uke ble det klart at den finansielle støtten til dette arbeidet ble kuttet, og fra da av har eventuelle feil i nettet ikke blitt utbedret. Lønningene til de ansatte på administrasjonssenteret rakk bare til i dag, så fra nå av vil vi få en reell test på KPNQwest-nettets robusthet.

Driftsstaben spår at nettet kanskje kan skure og gå i én ukes tid, men høyst sannsynlig vil store deler av det falle ned om kort tid. KPNQwest sitter på 25.000 kilometer med fiberoptiske kabler i forskjellige europeiske land, og bortfall av hele eller deler av denne kapasiteten kan føre til merkbare forsinkelser i dataoverføringen på Internett.

Kunder til datterselskaper av KPNQwest som ble reddet av nye eiere, eksempelvis norske KPNQwest som ble kjøpt opp av Catch Communications, skal ikke bli direkte påvirket av at de ansatte i KPNQwest driftsstab pakker stresskoffertene og går hjem, heter det i driftsmeldingen.

I skrivende stund er dette status for KPNQwests ulike Europa-kontor:

Frankrike Konkurs (Telia har sikret deler av det franske nettet- blant annet på sentrale strekninger ut av Paris inn i andre europeiske land)
Spania Konkurs
Tyskland Under konkursbehandling. Frist til 1. september på å finne en løsning.
Portugal Fremdeles i drift som selvstendig selskap
Romania Fremdeles i drift som selvstendig selskap
Tsjekkia Fremdeles i drift som selvstendig selskap
Estland Fremdeles i drift som selvstendig selskap
Italia Gjenoppstått under navnet COMM2000
Østerrike Gjenoppstått under navnet EUnet Austria
Finland Gjenoppstått under det gamle gode navnet EUnet Finland (oppkjøpt av Jippii)
Sveits Overtatt av Via Networks CH
Norge Overtatt av Catch Communications
Sverige Overtatt av Internet5
Til toppen