Europeisk netthandel for 200 milliarder om fire år

Den europeiske netthandelen vil vokse fra 2,5 milliarder kroner i fjor til mer enn 200 milliarder i år 2001, ifølge en ny analyse fra IDC.

Den europeiske netthandelen vil vokse fra 2,5 milliarder kroner i fjor til mer enn 200 milliarder i år 2001, ifølge en ny analyse fra IDC.

IDC-rapporten Internet Commerce in Europe spår kraftig vekst i netthandelen bedriftene i mellom på kort sikt, mens nettaktører som retter seg mot forbrukermarkedet vil dominere netthandelen på lengre sikt.

Til tross for en vekst fra 2,5 milliarder kroner i netthandelen i fjor, til over 200 milliarder om fire år, mener rapporten at mange selskaper likevel bør ha en langsiktig horisont på sine nettinvesteringer.

For bedrifter i på det norske markedet, er likevel utsiktene langt bedre. Ifølge rapporten ligger de nordiske landene helt i forkant av den europeiske Internett-utviklingen, og her vil det de nærmeste årene være kraftig vekst både i handelen bedriftene mellom og i handel rettet mot forbrukermarkedet, heter det i rapporten.

I de nordiske landene heter det videre at utviklingen har kommet til et stadium der en sitter på løsninger for netthandel, mens land som Frankrike, England og Tyskland ennå ligger på et utviklingsstadium. Lengst bak i den vest-europeiske Internett-utviklingen ligger Sør-Europa.

For hele verdensdelen ser utviklingen på Internett nå ut til å gå fra promosjon til salg av varer og tjenester, mener IDC. Før netthandelen virkelig kan ta av, må det imidlertid utvikles bedre tekniske løsninger for sikkerhet og båndbredde.

Til toppen