Europeisk opprør mot overpriset SMS

Dyre tekstmeldinger utløser anmeldelser mot operatørene for ulovlig kartellvirksomhet, og trusler om aksjoner.

Dyre tekstmeldinger utløser anmeldelser mot operatørene for ulovlig kartellvirksomhet, og trusler om aksjoner.

Europeiske forbrukerorganisasjoner reagerer mot vedvarende høye og tilsynelatende samordnede priser på tekstmeldinger over mobiltelefon (SMS for "short messages service"). Tjenestene er blitt overordentlig populære på kort tid. I Frankrike venter man 7,8 milliarder SMS-meldinger i år, og økningen har vært gjennomsnittlig 38 prosent årlig. Annenhver mobilkunde bruker SMS jevnlig, og sender i snitt 40 meldinger i måneden. I Storbritannia er bruken langt høyere, med anslagsvis 24 milliarder tekstmeldinger i år. Til sammen ble det sendt tekstmeldinger for 11,7 milliarder euro i EU-landene i 2002.

I Frankrike, Italia og Tyskland undrer forbrukerorganisasjonene over hvordan det kan ha seg at alle operatørene tar det samme per tekstmelding, som om all konkurranse var opphørt. I Frankrike har prisen vært 0,15 euro siden 1999, det året de tre operatørene Orange, SFR og Bouygues ordnet det slik at tekstmeldingene kunne flyte fritt mellom nettene til hver av dem. I Italia oppfattes det som enda mer underlig at Vodafone, Telecom Italia Mobile og Wind Infostrada ikke bare startet tjenestene sine med den samme grunnprisen på 0,12 euro, men også nylig – og samtidig – varslet en 25 prosents økning til 0,15 euro. I Spania er det også en felles pris på 0,15 euro, mens de tyske operatørene har en samstemt grunnpris på 0,19 euro. I Storbritannia varierer fastprisen mellom 10 og 12 pence, det vil si 0,14 til 0,17 euro.

Tirsdag lanserte den franske forbrukerorganisasjonen UFC-Que choisir en underskriftskampanje mot prissamarbeidet, samtidig som dem meldte de tre mobiloperatørene til landets konkurransetilsyn Conseil de la concurrence for ulovlig kartelvirksomhet. UFC-Que choisir varslet samtidig at de vil samarbeide med forbrukerorganisasjonene i andre EU-land om en felles klage til EU-kommisjonen i løpet av noen få måneder. Det franske teletilsynet Autorité de régulation des télécommunications har antydet at det vil foreslå en strengere priskontroll over tekstmeldinger og andre teletjenester i løpet av våren.

I Italia varslet forbrukersammenslutningen Intesa dei consumatori, bestående av forbrukerorganisasjonene Adoc, Adusbef, Codacons og Federconsumatori, for to uker siden at den ville anmelde landets tre mobiloperatører for ulovlig kartelvirksomhet og prissamarbeid. Sammenslutningen har videre varslet aksjonsformer, blant annet i form av en "SMS-streik", som går ut på å velge en bestemt dag der ingen skal sende en eneste tekstmelding.

UFC-Que choisir har brukt dokumentasjon utarbeidet av det britiske analyseselskapet Analysis for å begrunne sine krav. Analysis er en offisiell rådgiver for det britiske teletilsynet Oftel. Ifølge dette materialet koster en SMS-melding 0,021 euro for operatøren. I stedet for å kreve 0,15 euro per tekstmelding, burde prisen vært 0,05 euro, mener forbrukerorganisasjonen som altså krever at dagens prisnivå kuttes med to tredeler.

Den franske avisa Libération peker på at mobiloperatørenes forsvar for prisnivået spriker. SFR klager på den ene siden over at omkostningene er langt høyere enn det UFC-Que choisir vil ha det til, og peker på den andre siden på at det faktiske prisnivået er mye lavere, på grunn av stadige kampanjer for å hekte brukere på tjenesten. Men verken omkostningene eller det påståtte lavere prisnivået dokumenteres. Bouygues velger derimot å ikke motsi forbrukernes dokumentasjon, men hevder i stedet at dersom man senker prisen på tekstmeldinger må man øke prisen på andre tjenester. Forsvaret til Orange er en tredje variant: At 64 prosent av forbrukerne synes SMS er rimelig priset.

Til toppen