KARRIERE

Europeisk utdanningssenter på Bekkestua

Det er ikke bare Kristen Nygaard og Ole Johan Dahl som har fått internasjonal anerkjennelse for sin innsats for IT-utviklingen. Det finnes en nordmann og et norsk miljø som har fått en like stor internasjonal IT-anerkjennelse.

Arild Haraldsen
11. nov. 2002 - 09:27

ICDEs (www.icde.org) (International Council for Open and Distance Educations) 'PRICE of EXCELLENCE' henger høyt. Den ble tildelt Torstein Rekkedal som har bygget opp Europas ledende miljø innen nettbasert utdanning i 2001.

Det skulle kanskje fortjene en Rosing-pris?

E-læring er et begrep og fenomen som har fått en stor oppmerksomhet som følge av Internett-utviklingen. E-læring er det imidlertid mange som leverer. Det er begrenset til å bruke Internett til å innhente informasjon eller svare på enkle tester. E-læring i denne forstand er en mer effektiv form for selvstudium.

Anderledes da med nettbasert utdanning. Det innebærer ikke bare at utdanningen er interaktiv og at studenten får tilbakemelding på sin læringsinnsats via Internett og/eller fra en lærer, men at selve læresituasjonen endrer karakter, i forhold til pedagogisk opplegg, i forhold til selve læreprosessen, og i forhold til lærer-rollen. Nettbasert utdanning utvikler kunnskapsprodukter hvor læringsprosessen består av en blanding av ulike læringsteknikker.

Europas fremste - og internasjonalt prisbelønte - miljø for nettbasert utdanning, ligger ikke i Paris, London eller Berlin. Men på Bekkestua.

NKI (Norges Korrespondanse-Institutt) begynte - som navnet tilsier - med korrespondanse-kurs. Allerede fra 1987 begynte NKI å levere sine kurs over "nettet", basert på e-post og edb-baserte konferansesystemer. NKI var således en pionèerbedrift i Europa.

Den svenske avisen Dagens Industri fastslo allerede i 1989 at NKI - da i regi av Datahøgskolen som en privat høyskole under NKI-konsernet - var først ute med et elektronisk universitet. Undervisningstilbudene var enkle datakurs, med ambisjoner om å legge også doktorandundervisning ut på dette elektroniske universitet. NKI fremholdt allerede den gangen at dette ville ha stor nasjonal betydning. Norge som et lite land kunne, både tilby utdanning til utenlandske studenter, og samtidig tilby norske studenter tilgang til utenlandske studier. "Sett i kontakten og begynn studiene på Harvard" var ambisjonen. I 1989. Lenge før Internett for alvor ble et internasjonalt fenomen.

NKI var altså tidlig ute med store ambisjoner. Men de var også tidlig ute med å bringe ambisjonene over i realiteter gjennom Internett. Studiene ble lagt ut på Internett allerede i 1994, og fra 1996 ble undervisningen lagt ut til storskala-undervisning på www. Dette innebar et strategisk skifte for undervisningsopplegget ved NKI: Studentene kunne selv velge når de ville starte og avslutte et studium (og altså ikke felles og styrt undervisningsopplegg slik den tradisjonelle undervisningsmodellen er). Resultatet ble en markedsmessig suksess. NKI fikk nå en økende tilslutning av bedriftstilpassede undervisningsopplegg, og ikke bare individuelle studenter. Etterutdanning og livslang læring var der nesten før begrepene ble oppfunnet. I hvertfall før de kom på mote.

Oppslutningen om Internett-baserte kurs har bare økt siden den gang. NKI er i dag den største nettbaserte utdanningsopplegget her i landet med i dag nær 4000 studenter og 345 kurs. Undersøkelser viser at nettstudenter i gjennomsnitt får bedre karakterer enn tradisjonelle studenter. Høyskolen er også en svært aktiv deltager i det faglige utviklingsarbeidet innen EU og har også laget et undervisningstilbud for det globale undervisningsmarkedet.

Hva er årsakene til at NKI har lyktes så godt med Nettbasert utdanning?

* NKI kommer fra en tradisjon med korrespondanseundervisning. De var altså vant med å betjene elever og studenter via fjernundervisning lenge før Internett kom.

* NKI har drevet undervisning innen IT-relaterte fag. De hadde altså et nært forhold til IT-teknologi.

* NKI er en privat høyskole og får sine inntekter fra studentene. Det betyr at de har måttet fokusere på kostnadseffektiv undervisning, men samtidig også at undervisningstilbudet skal være tilpasset studentenes eget behov for undervisning i forhold til arbeid, familie, etc.

* NKI har en egen forsknings- og utviklingsavdeling som har drevet kontinuerlig evaluering og forskning på nettbasert undervisning, og har deltatt i internasjonale utviklings- og evalueringsprosjekter gjennom EU på dette området.

* Undervisningstilbudene har alltid dekket et stort spekter av fagområder og nivåer. Samtidig har de aktivt søkt samarbeid med andre miljøer for utvikling og gjennomføring av nye og etablerte undervisningsopplegg.

* Det har vært en kontinuerlig utviklingsprosess av pedagogiske og administrative løsninger som både har gitt høy faglig kompetanse internt i NKI, og stadig nye"kundetilpassede" tilbud.

Nettbasert undervisning har åpenbare markedsmessige fordeler. Undervisningsopplegg på engelsk som kan taes uavhengig av tid og rom, vil ha et større markedsmessig nedslagsfelt enn tradisjonell klasseromsundervisning på norsk. Dette åpner opp for at nettbasert undervisning kan bli en global eksportartikkel for Norge. Vi har også tradisjon for utvikling av tverrfaglige studier som egner seg godt for slike pedagogiske opplegg som nettbasert undervisning innebærer.

Eksempler på undervisningstilbud som bygger på norske erfaringer og egenskaper, kan f.eks. være innen sjøfart, fiskeoppdrett, bistandarbeid og offshoreteknologi. Denne typen utdanning kan variere fra "enkle" praktiske opplæringsprogram til master-studier i internasjonalt bistandsarbeid eller maritim virksomhet. Den undervisningsreform vi for tiden er i ferd med å implementere her i landet, vil også gjøre det enklere å utvikle og selge slike opplegg fordi rammebetingelsene for utdanning blir standardisert.

Et annet alternativ er å påta seg oppdrag for å effektivisere undervisningsoppleggene i utviklingsland. Verdensbanken skal f.eks. satse på å utvikle et virtuelt Internett-universitet fra Norge for å øke utdanningen i fattige land.

NKIs "nettbasert utdanning" representerer derfor ikke bare et fremtredende miljø som har internasjonal anerkjennelse. Dette representerer også en unik mulighet for "E-handel av kunnskap" som vil sette Norge på det internasjonale kartet som en innovativ kunnskapspreder av "vite-varer" basert på moderne teknologi og pedagogisk nytenkning:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.