Europeiske venture-penger satt løst i fjor

Pengene sitter løsere etter at europeiske Skype gjorde gründere og investorer styrtrike.

Europeiske venture-penger satt løst i fjor

Pengene sitter løsere etter at europeiske Skype gjorde gründere og investorer styrtrike.

2006 var et godt år for europeiske oppstartsselskaper som trenger venturekapital for å finansiere aggressiv vekst.

Tradisjonelt sett har dette vært et område der amerikanerne er totalt overlegen Europa i både effektivitet og i størrelsene på investeringene, men nå begynner Europa å våkne opp.

Ifølge tall fra Ernst & Young og analyseselskapet VentureOne har det ikke blitt investert så mye i europeiske oppstartsselskaper siden 2002. 5,34 milliarder dollar har ventureselskaper investert i Europa i 2006, ifølge Wall Street Journal. Det er en økning på fem prosent sammenlignet med 2005.

Skype ble startet av svensken Niklas Zennstrøm og dansken Janus Friis. De ble solgt til eBay for hele 4,1 milliarder dollar og med det viste de en gang for alle at høyteknologiske oppstartsselskaper ikke må komme fra Silicon Valley-distriktet mellom San Francisco og San Jose i California for å kunne lykkes internasjonalt.

Denne suksesshistorien skal ifølge Wall Street Journal ha gjort det markant lettere for andre europeiske oppstartsselskaper å få inn sårt trengt kapital fra ventureselskaper.

Medianverdien for investeringsbeløpene som de europeiske ventureselskapene investerte i fjor var på 2,2 millioner euro, litt i underkant av 18 millioner norske kroner.

I tillegg til at det har blitt lettere for europeiske selskaper å hente inn penger fra ventureselskapene, har det også blitt en dreining mot tidlig-fase investeringer. I 2006 utgjorde såkornskapital og det som kalles førsterunde investeringer 40 prosent av alle investeringene som ventureselskapene gjennomførte. Til sammenligning var det bare 32 prosent av avtalene året før, i 2005.

Ekstra markant var det i fjorårets siste kvartal, da 44 prosent av investeringene gikk til selskaper i en tidlig fase.

Til toppen