Europolitan fra minus til pluss

Den svenske mobiloperatøren Europolitan har snudd fra et underskudd på 164 millioner kroner i første halvår i fjor til 169 millioner i pluss for årets seks første måneder.

Den svenske mobiloperatøren Europolitan har snudd fra et underskudd på 164 millioner kroner i første halvår i fjor til 169 millioner i pluss for årets seks første måneder.

Sammenliknet med andre kvartal i fjor, økte selskapets inntekter i andre kvartal i år med 54 prosent til 541 millioner svenske kroner, som ga et kvartalsoverskudd på 73 millioner SEK. Tilsvarende resultat for samme periode i fjor var minus 62 millioner SEK.

Ved utgangen av juni hadde Europolitan 326.000 GSM-abonnenter etter en tilvekst i andre kvartal på 33.000.

Til toppen