EUs Microsoft-dommer søker forlik

Microsofts EU-anke høres i retten. Dommeren presser partene hardt for å finne et grunnlag for et forlik.

Microsofts EU-anke høres i retten. Dommeren presser partene hardt for å finne et grunnlag for et forlik.

I går og i dag foregår det høringer i EU-domstolen Court of First Instance i Luxemburg om monopoldommen mot Microsoft. Microsoft har anket hele dommen. I denne omgang skal retten avgjøre hvorvidt straffetiltakene skal iverksettes straks, eller om de skal utsettes til hele ankeprosessen er avgjort, noe som kan ta flere år.

    Les også:

Straffetiltakene som Microsoft ønsker utsatt – boten på 493 millioner euro er allerede betalt – er pålegget om å dele nøkkelteknologi med konkurrentene, og pålegget om å tilby en Windows-variant fri for Windows Media Player. Gårsdagens høring gjaldt pålegget om å dele nøkkelteknologi, Media Player skal diskuteres i dag.

Ifølge referentene i amerikansk og europeisk presse, var dommer Bo Vesterdorf godt forberedt, og presset begge partene hardt. Ingen mener han heller spesielt til fordel for verken EU-kommisjonen eller Microsoft. Inntrykket som sitter igjen er at han søker å finne fram til et mulig grunnlag for et kompromiss som kan rydde hele saken av veien.

Vesterdorf fikk for eksempel Microsofts juridiske direktør Brad Smith til å innrømme at han var beredt til å gi innrømmelser ut over det kommisjonen ba om. På den andre siden presset han EU-kommisjonens representanter på hvorvidt de kunne ha utformet straffetiltak som samtidig hindret Microsofts konkurrenter fra å utnytte selskapets patentrettigheter. Han doserte også åpen motvilje mot mangelen på tidsbegrensning på pålegget om teknologideling.

Det kan ta rundt en måned før Vesterdorf kommer med sin kjennelse.

Til toppen