EUs Microsoft-dommer vil diskutere

EU-dommeren som skal avgjøre monopolsaken mot Microsoft har kommet med et overraskende utspill.

EU-dommeren som skal avgjøre monopolsaken mot Microsoft har kommet med et overraskende utspill.

EU-kommisjonens monopolsak mot Microsoft var utløst av klager fra Novell, Time Warner, Sun, RealNetworks og bransjeorganisasjonen Computer and Communications Industry Association (CCIA). Siden mai i fjor har Microsoft inngått forlik eller kommet til forståelse med alle disse, unntatt RealNetworks.

    Les også:

Dommer Bo Vesterdorf i EU-domstolen Court of First Instance i Luxemburg skal behandle Microsofts anke mot EU-kommisjonens dom i monopolsaken. Hans første kjennelse skal gjelde hvorvidt straffetiltakene – utenom boten på 497 milliarder euro som allerede er betalt – skal iverksettes nå eller utsettes til hele anken er ferdig behandlet. Denne kjennelsen er ventet innen jul.

Wall Street Journal skriver at Vesterdorf har innkalt partene til samtaler i morgen, for å diskutere betydningen av forlikene. Et moment han ønsker å få avklart, er hvor mye av bevismaterialet som fortsatt kan betraktes som gyldig.

EU-kommisjonen har tidligere argumentert at forlikene ikke kan ha noen innvirkning på monopolsaken, men var ikke villig til å kommentere Vesterdorfs utspill.

Til toppen