EUs nye hackerlov kan ramme ytringsfriheten

Jus-eksperter advarer mot EUs nye hackerlov: - Slik den er formulert i dag, vil den kunne misbrukes mot ytringsfriheten.

EUs juridiske ministerråd ble nylig enige om et nytt lovutkast rettet mot datasnoking, tjenestenektangrep, virusspredning og liknende.

Lovutkastet definerer en ny forbrytelse, knyttet til ulovlig tilgang til, eller ulovlig innblanding mot IT-systemer.

Ifølge New York Times hevder juridiske eksperter at utkastet ikke skiller godt nok mellom terrorister, hackere og virusspredere på den ene siden, og lovlige protester på den andre siden, nærmere bestemt e-postaksjoner der man oppfordres til å "bombardere" en bestemt juridisk eller fysisk person med e-postmeldinger.

En talsperson for det britiske juridiske rådgiverfirmaet Judicium mener lovutkastet "kriminaliserer atferd som hittil er blitt betraktet som lovlig sivil ulydighet".

Jusprofessor Ulrich Sieber ved universitetet i München, sier han oppfordret lovgiverne til å ta med i utkastet en referanse til ytringsfriheten slik den er definert i EUs menneskerettserklæring. Denne oppfordringen ble fulgt opp av medlemmer av EU-parlamentet, men ble ikke hørt av ministrene.

En EU-diplomat som har arbeidet med saken, sier likevel til New York Times at ytringsfriheten er dårlig vernet i lovutkastet, og at det fortsatt er mulig med endringer i teksten.

Les mer om:
;